griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2020

Bomenburen beeldmerk

Waarom luiden die klokken toch steeds?

Lange Jan

Het is vrijdagmiddag 12.50 uur. U zit buiten in de tuin. Hé, daar luiden de klokken van de Lange Jan alweer. Net als vorige week op dit tijdstip. En de week daarvoor. En de week daarvoor. En …..
Waarom is dat?

Voor het antwoord gaan we eerst naar november 1940.
Het centrum van de Engelse stad Coventry werd in de Tweede Wereldoorlog meerdere keren gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe.
In Coventry lagen de fabrieken midden in de stad en deze fabrieken waren een belangrijk doelwit voor de Duitsers.  Bij het ergste bombardement, dat van 14 november 1940, kwamen 568 mensen om. Naast vele andere gebouwen werd ook de Sint Michaels kathedraal van Coventry volledig verwoest. Deze kathedraal is na de oorlog weer opgebouwd en boven op de toren werd een ’spijkerkruis’ opgericht.
Dit kruis was gemaakt van drie grote middeleeuwse spijkers die samengevoegd waren en die afkomstig waren uit het verbrande dak van de oude kathedraal. Dit ‘Cross of Nails’ is in latere jaren een symbool geworden van verzoening, vrede en hoop.

Na de oorlog heeft de Sint Michaels kathedraal contact gezocht met kerken in andere steden, ook Duitse steden, die onder bombardementen hadden geleden. Uit die contacten ontstond het Coventry-beraad, een uitgebreid netwerk van kerken die zich inzetten voor vrede.

Cross of Nails

Op zondag 17 mei 2009, exact 69 jaar nadat de Nieuwe Kerk en een groot deel van het centrum van Middelburg door oorlogsgeweld verloren ging, werd ook de Nieuwe Kerk in dit Coventry-netwerk opgenomen en is tijdens een dienst een  ‘Cross of Nails’ geplaatst. Daarbij waren de deken van Coventry, David Porter, en de voorzitter van het Nederlandse Coventry-beraad, dominee Kuipers, aanwezig.

Ook het ‘Cross of Nails’ in de Nieuwe Kerk bestaat uit een kruis dat gevormd is door drie samengebonden grote middeleeuwse spijkers. Het is op een stuk steen bevestigd aan een muur in de kerk. Naast het monument hangt een plaquette met als tekst:

THE CONVENTRY CROSS OF NAILS 
                  presented to
     Nieuwe Kerk van Middelburg
 17 mei 1940 – vrede en verzoening –  17 mei 2009
              FATHER FORGIVE

Inmiddels zijn er over de hele wereld meer dan 160 ‘Crosses of Nails’ geplaatst waarvan 15 in Nederland. Behalve in Middelburg bijv. ook in Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen en Deventer.
In al deze plaatsen wordt wekelijks een gebedsmoment voor vrede en verzoening gehouden. In Middelburg is dat iedere vrijdag om 13.00 uur in de Nieuwe Kerk. Voorafgaand luiden de klokken. En daarom hoorde u in de tuin om 12.50 uur de klokken van de Lange Jan. En ook vorige week vrijdag op dit tijdstip. En ook de week daarvoor. En ook …..

Uw tuinafval kan rond 24 augustus bij ons snoeiafval

Op maandag 24 augustus hopen wij voor de tweede keer in dit seizoen de heggen in onze buurt te snoeien. Rond die datum kunt u weer uw eigen tuinafval bij ons snoeiafval in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan deponeren. Na een week wordt dit afval, omdat het (grotendeels) van openbaar groen afkomstig is, door de gemeente opgehaald.
Wij verzoeken u om na het ophalen van het afval geen groenafval meer te storten op deze plaatsen. En uiteraard ook niet op andere plaatsen.

De oorspronkelijke bel

Wanneer je langs onze huizen loopt (bijv. om Bomenburen rond te brengen 😊) zie je allerlei deurbellen. Sommige huizen hebben nog de oude elektrische bel die door een draadje verbonden is met de schel in de gang. Maar bij de meeste huizen heeft die bel het allang begeven omdat het draadje verteerd was of de schel een mankement kreeg.

Wanneer deze elektrische bel het niet meer doet wordt door Woongoed een elektronische bel aangeboden: een drukknopje naast de voordeur dat bij indrukken ‘door de lucht’ een signaal afgeeft aan het belkastje binnen. Die bel produceert dan het geluid of het melodietje dat je gekozen hebt, mits zowel bij knopje als belkastje de batterij in orde is!
Maar regelmatig zie je toch ook op de voordeur iets staan in de trant van:
“Bel doet het niet. Klepper maar met de brievenbus”.

Toen onze huizen rond 1950 gebouwd werden, kregen ze ook een bel. Geen elektrische of elektronische bel maar een stevige klingelbel. Trek buiten aan de verbindingsdraad en binnen klingelt de bel. Geen gezeur met elektriciteit of lege batterijen. Gewoon handkracht! Werkt altijd!

Een van onze oudere bewoners van de Bomenbuurt heeft nog zo’n bel van het eerste uur en stuurde bijgevoegde foto’s op.
Leuk om dit te weten en deze foto’s te zien.
Hartelijk dank!

 

*voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over