griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

Een gratis zonnecertificaat voor bewoners Bomenbuurt!

Wie duurzame energie wil gebruiken en wil besparen op elektriciteits-kosten kan als huiseigenaar zonnepanelen op zijn dak laten leggen. Een investering die zich in een aantal jaren terugverdiend.
In het kader van de energietransitie biedt Woongoed in verschillende wijken van Middelburg haar huurders aan om tegen een kleine maandelijkse vergoeding zonnepanelen op hun dak aan te brengen. Door de kostenbesparing die de panelen opleveren is dit voor huurders financieel gunstig.
In ons overleg met Woongoed is gebleken dat Woongoed in onze Bomenbuurt (een Gemeentelijk Beschermd Monument) geen zonnepanelen op de daken zal aanbrengen.

Voor ons als bewoners van de Bomenbuurt doet zich nu wel een andere mogelijkheid voor: in het kader van de Postcoderoos-regeling participeren in de aanleg van zonnepanelen op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg.
Dit is voor deelnemers financieel aantrekkelijk omdat de aan te kopen certificaten in 8 jaar terugverdiend worden en daarna nog 7 jaar volledig opbrengst opleveren. Daarnaast kunnen wij op deze manier toch meewerken aan CO2 -besparing.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen staat vanuit haar doelstelling achter dit initiatief en wil daarom deelname aan dit project stimuleren door subsidie te geven.
Bewoners in de Bomenbuurt, die donateur zijn van onze stichting (voor € 5 per jaar bent of wordt u al donateur), ontvangen voor maximaal vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat. Eén certificaat kost ongeveer € 300. Wanneer u vier certificaten koopt (drie is het minimum), krijgt u € 300 terug en is één van deze certificaten dus gratis. Voor deze vier certificaten is de terugverdientijd daardoor maar 6 jaar i.p.v. 8 jaar en is het rendement dus 25% hoger.

Om dit alles verder uit te leggen houden wij op donderdag 10 oktober om 19.30 u een informatie-avond in Hof ’t Seijs.
Op deze avond zal voorlichting gegeven worden door dhr. Ad Phernambucq van het ‘Zeeuws Klimaatfonds’ (die de aanloopkosten van dit project subsidieert) en dhr. Adrie Neuféglise van ‘Maak onze regio duurzamer’ (die verantwoordelijk is voor dit project).

Naast bovengenoemd onderwerp zullen vanuit onze stichting kort nog enkele andere onderwerpen aan de orde komen (bijv. het verhuurbeleid van Woongoed t.a.v. de Bomenbuurt voor wat betreft de woningen en de huurprijs) en is er ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

Over twee weken ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond. Daar worden twee bijlagen van ‘Maak onze regio duurzamer aan toegevoegd waarin deze Postcoderoos-regeling en de te verwachten kosten en opbrengsten verder worden uitgelegd.

Gesprek met Woongoed (2)

In het vorige nummer van ‘Bomenburen’ (na te lezen op onze website) stond een verslag van ons gesprek met Woongoed over de huurprijs van onze woningen en over technische zaken rond de woningen. Op een paar andere onderwerpen zouden we nog terug komen.

In bovenstaand gesprek hebben we (weer) aangegeven dat er oudere buurtbewoners zijn die wel zouden willen verhuizen naar een kleinere woning maar merken dat zij dan een hogere huur moeten betalen. Onze vraag: is het niet mogelijk deze huurders een kleinere woning te geven voor de huurprijs die zij nu betalen? Er komt dan immers een grotere woning beschikbaar? Het blijkt dat Woongoed op dit moment geen beleid heeft om deze doorstroming vanuit grote eengezinswoningen te stimuleren. Dus het antwoord op onze vraag is voorlopig negatief.

Bij ons gesprek was ook Anneke de Vries van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM) aanwezig. Zij heeft regelmatig over diverse zaken een gesprek met Woongoed. Anneke gaf aan dat, wanneer het boven- staande voor meerdere huurders een probleem blijkt te zijn, de HVM hier in het gesprek met Woongoed een speerpunt van kan maken.

Tenslotte spraken we met Woongoed over het overnemen van spullen bij verhuizing. Door de HVM en Woongoed zijn inmiddels hierover al afspraken gemaakt en er is een lijst opgesteld waarop deze materialen (bijv. vloeren, gordijnrails) genoemd worden. Op de nieuwe website Homepage – Woongoed  is bij ‘De huur opzeggen’ dit alles te vinden. Woongoed zorgt ervoor dat, wanneer het mogelijk is, er contact tussen oude en nieuwe bewoners gelegd kan worden i.v.m. eventuele overname van inventaris.

Word lid van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM)

In het bovenstaande stukje kwam een paar keer de HVM ter sprake. Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woon-omgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders (bijv. Woongoed) en gemeente geregeld. In dit overleg worden de belangen van Middelburgse huurders behartigd door de HVM. De HVM is daarbij een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

Leden van de HVM kunnen er advies vragen over allerlei zaken, zoals de huurprijs, de bijkomende kosten, klachten over het onderhoud, de rechten en plichten van huurders, enz. Ook wanneer iemand huurtoeslag wilt aanvragen en hier hulp bij nodig heeft, kan hij/zij bij de HVM terecht. En, zoals u hierboven ziet, de HVM ondersteunt ook bewonerscommissies zoals onze Stichting Bomenbuurt Griffioen.

Maar ….. wil de HVM deze taken kunnen blijven doen, dan moeten er wel inkomsten zijn. En de HVM moet wel kunnen aantonen dat zij inderdaad een groot aantal huurders vertegenwoordigt.
Daarom de oproep die wij van harte steunen: word lid van de HVM. Dat kost u niet meer dan één euro per maand.
Via de website www.hvm-middelburg.nl kunt u zich aanmelden. Een sterke HVM is voor ons allen van belang.

 

*  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over