griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2020

Bomenburen beeldmerk

Struikelstenen in de Griffioen

Nu we in deze maand degenen herdenken die in de oorlog omgekomen zijn, staan we stil bij de struikelstenen in de Griffioen.
Wat zijn dat?

De naam struikelsteen is de Nederlandse vertaling van het Duitse woord Stolperstein. Het is een betonnen steentje van 10 x 10 x 10 centimeter dat aan de bovenkant is bedekt met een bronskleurig metalen plaatje.
De steentjes zijn bedoeld als herinnering aan de in de Tweede Wereld-oorlog weggevoerde en omgebrachte Joden. In Vlaanderen worden deze steentjes ook wel gedenk-kasseien genoemd.

Stolpersteine (struikelstenen) zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig als monument voor de slachtoffers van het nationaal-socialisme. Hij bracht deze gedenktekens aan in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s gedeporteerd of vermoord zijn. Op elke steen staat in het messing plaatje de naam, het geboortejaar en de plaats en datum van overlijden van degene die er woonde. De stenen liggen vlak in het trottoir maar vallen op door de kleur en de lichtweerkaatsing.
De bedoeling is dat een voorbijganger ze zal zien en stil zal staan om de informatie op de struikelsteen te lezen. Daarvoor moet hij het hoofd buigen en buigt hij als het ware voor het slachtoffer. Het struikelen is dus niet letterlijk bedoeld maar symbolisch.

De Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland herdenkt ook in onze provincie de weggevoerde Joden met dergelijke steentjes bij de huizen waar zij voor het laatst gewoond hebben.Zo zijn er ook in Park de Griffioen, naast onze Bomenbuurt, struikelstenen in de stoep gelegd.

Op nr. 2 woonden dhr. en mw. Boasson – Sanders.
Dhr. Boasson had een manufacturenwinkel op de markt en was wethouder en locoburgemeester van de gemeente Middelburg. Hij trad zelf af nadat Middelburg door de Duitsers bezet was, wetend wat er komen zou.

Op Park de Griffioen 10 woonde de familie Van Dam – Polak.

Op nr. 22 woonden dhr. en mw. Heertje – Schoolmeester.
Dhr. Heertje was leraar aardrijkskunde aan de Rijks-HBS te Middelburg. Zijn werk eindigt in november 1940 omdat het joden wordt verboden om ambtenaar te zijn.

In maart 1942 kregen de Joodse inwoners van Middelburg het bericht dat ze op 24 maart hun huis moesten verlaten en moesten vertrekken. Samen met een groot deel van de Zeeuwse joden worden ze verplicht per trein naar Amsterdam te gaan. Alleen een kleine koffer mag mee. Hun andere spullen moeten in hun huizen achterblijven. De sleutel van hun huis moeten ze inleveren.

Op die dag worden ook bovenstaande families door de politie opgehaald.
Samen met zo’n 80 andere joodse burgers lopen ze in een stoet en onder begeleiding naar het station. De trein staat al te wachten. Aan weerszijden van de Stationsstraat staat als afscheid een stille menigte.
Een laatste blik …. Voorgoed vertrekken zij.
Een plaquette in de stationshal herinnert ons nog aan dit gedwongen vertrek.

Na enkele maanden in Amsterdam worden zij allen daar opgepakt en via Westerbork naar een concentratiekamp gebracht.
De verschrikkingen van zo’n kamp hebben ook deze voormalige bewoners van de Griffioen niet overleefd.
De struikelstenen die in Park de Griffioen zijn gelegd brengen hun geschiedenis voor ons in herinnering.
Zodat wij stilstaan.

In 1954 is een monument geplaatst op de joodse begraafplaats aan de Walensingel.
Op dit monument staan ook hun namen.
Daarbij staat in het Nederlands en in het Hebreeuws:
Ter gedachtenis aan hen, wier namen hier zijn vermeld, de joden van Zeeland, kinderen van ons volk, die in de jaren 1940-1945 door de vijand meedogenloos weggerukt en omgebracht werden omdat zij waren van de joodse stam. Moge hun zielen rusten in des Almachtige schaduw’.

Groei, bloei en snoei

Het is volop lente in de Bomenbuurt. Alles groeit en bloeit: de meidoorn (wit en rood), de seringen, de vlierbomen, de kastanjes, enz. We zijn blij met de regen van deze week maar wat ons betreft mag er nog meer bij komen. Groei betekent ook dat het groen onderhouden moet worden. Ook in deze coronatijd. We doen ons best en houden daarbij rekening met de afstand tot elkaar.

Ook de heggen groeien en moeten dus gesnoeid worden. Tweemaal per jaar snoeien wij een aantal hagen in de plantsoenen. Onze eerste snoei-dag zal zijn op dinsdag 19 mei.
Het snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Na 1 á 2 weken wordt dit afval (omdat het van openbaar groen afkomstig is) door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval bij onze afvalhoop gooien. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden.

Huurverhoging en puntentelling

In april hebben we van Woongoed het voorstel voor de komende huurverhoging gekregen.
In de eerste plaats constateren we dat voor huizen die verhuurd zijn toen ze nog in de sociale sector vielen de streefhuur nu de huurwaardegrens is (i.t.t. vorig jaar).

Wel zien we bij een kleine steekproef dat er in de puntentelling voor deze huizen nu punten gegeven zijn voor een bad (dat er niet is) en voor een tweede verwarmde nevenruimte. Daar willen we bij Woongoed een keer navraag naar doen.

*voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over