griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2020

Bomenburen beeldmerk

Aan de haak

U hebt ze deze zomer vast en zeker aan de waterkant van de Vest zien zitten: vissers! En het lijken er steeds meer te worden. Maar waar vissen ze op? Wat is daar leuk aan? Hoe komen die vissen in de Vest? Wat wordt met de gevangen vis gedaan?
Redenen genoeg om er eens naar te vragen bij dhr. Kabboord van de Hengelsportvereniging Middelburg.

De Hengelsportvereniging Middelburg beheert diverse wateren op Walcheren zoals de Veerse Kreek en stadswateren in Middelburg, waaronder ook de Vest en de vijvers in de Griffioen. De vereniging draagt zorg voor de visbestanden  en organiseert o.a. viswedstrijden in zoet en zout water. De wedstrijden konden dit jaar door corona niet doorgaan maar het vissen aan de waterkant wel. Daar zit je vanzelf op meer dan 1,5 m van elkaar. En inderdaad: doordat vele andere buiten-activiteiten niet mochten en het prima weer was, zijn meer mensen gaan vissen. De Hengelsportvereniging heeft er in het afgelopen halfjaar een flink aantal nieuwe leden bij gekregen. (Overigens mag iedereen in de Vest vissen. Daarvoor hoef je geen lid van de vereniging te zijn.)

KARPER

De sportvissers aan de kant van de Vest vissen op karpers. Karpers voelen zich thuis in ondiep water dat stilstaat of langzaam stroomt, zoals de Vest. Zij houden daarnaast van warmte. Wanneer de watertemperatuur tussen de 23 en 28 graden Celsius komt, is de karper actief bezig om voedsel te zoeken, vooral in de vroege ochtend en de avond. Dat is dan ook de beste tijd om ze aan een haak een lekker hapje voor te houden in de hoop dat ze bijten en gevangen kunnen worden.
Overdag is de karper het minst actief en zijn de vangkansen het kleinst. Tijdens de herfst- en winterperiode zoekt de karper plaatsen waar de warmte langer vastgehouden wordt. Dat kunnen de dieper gelegen plekken in de Vest zijn of, zoals hier, de watergangen van Walcheren die meer beschut liggen.

Het voedsel van de karper bestaat voornamelijk uit dierlijke organismen zoals insectenlarven, muggenlarven, wormpjes, borstelwormen en slakken. Hij zoekt die in de modderige bodem en maakt gebruik van zijn reuk- en smaakvermogen om dit voedsel op te zoeken. Met zijn uitstulpbare bek zuigt hij zijn voedsel + de nodige modder op en hij filtert daarna het eigenlijke voedsel eruit. Wanneer er weinig dierlijk voedsel beschikbaar is zal de karper ook waterplanten opeten.

De karpers in de Vest zijn voornamelijk schubkarpers en daarnaast wat spiegelkarpers. Het zijn gekweekte vissen die door de Hengelsport-vereniging aangekocht worden en hier uitgezet worden. Ze komen meestal uit het buitenland. Dit jaar zouden er schubkarpers uit een kweekvijver in België komen maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan.

Karpers zijn grote en sterke dieren die zich krachtig verzetten wanneer ze gevangen worden. Voor sportvissers is het daarom de uitdaging het gevecht met deze dieren aan te gaan en ze op de kant te krijgen. Karpers worden niet gegeten. De vis heeft een karakteristieke smaak en de graten zijn moeilijk te verwijderen. De gevangen karper wordt op de kant gelegd (liefst op een zachte onthaakmat) en met een onthaaktang ontdaan van de haak in zijn bek.
Nadat hij gemeten en op de foto gezet is, wordt hij daarna  weer terug gezet in het water. En de sportvisser kan (hopelijk) een nieuw record in zijn boekje noteren. In de Vest worden karpers tot 70 cm en 7 kg gevangen. Flinke jongens dus.

Karpers in de Bomenbuurt

Misschien herinnert u het zich: in de hete zomer van vorige jaar dreven er op een zondagmorgen tientallen dode karpers in de vijver naast de Berkenlaan. Dit waren graskarpers. De Hengelsportvereniging wilde deze afgesloten vijver graag als kweekvijver voor andere vissoorten gebruiken maar er was teveel begroeiing in het water. De graskarper voedt zich voor een groot gedeelte met plantaardig materiaal. Daarom waren er in deze vijver graskarpers uitgezet om te kijken of die de waterplanten kunnen bestrijden. Maar door de hitte en het gebrek aan zuurstof hebben de vissen het niet gered. De dode vissen zijn er door de gemeente uitgeschept en de gemeente heeft waterbegroeiing in de vijver verwijderd. Deze proef is dus mislukt. De hengelsportvereniging onderzoekt nog hoe de kwaliteit van het water in de vijver is, welke vissen er aanwezig zijn en welke mogelijkheden deze vijver wel biedt.

Buurthulp Griffioen

Bij de huis aan huis versie van deze Nieuwsbrief Bomenburen vindt u (nogmaals) een flyer van Buurthulp Griffioen.
Ruim 20 wijkbewoners van de Griffioen hebben zich, na een vraag van  Welzijn Middelburg, bereid verklaard om een andere bewoner zo nodig even te helpen. Het gaat daarbij steeds om eenvoudige hulp die de professionele hulpverlening niet biedt. En om tijdelijke hulp, niet om structurele hulp. Voorbeelden hiervan ziet u in de flyer. In onze wijk is bijv. in de afgelopen maanden iemand geholpen die door haar rug gegaan was en even een paar dingen in huis niet kon doen, zijn boodschappen gedaan met een oudere persoon die tijdelijk niet kon autorijden en is een gezin geholpen met maaltijden.
De Bomenbuurt is onderdeel van de wijk Griffioen en dus betreft ‘Buurthulp Griffioen’ ook ons. Misschien zou u nu of in de toekomst net even wat eenvoudige hulp kunnen gebruiken.

Het tel.nr. van de Buurthulpcoördinator is 06 45 31 81 44 en bereikbaar op ma t/m vr tussen 11:00 en 13:00 
Daarnaast kunt u ons mailen via buurthulpgriffioen@gmail.com

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar. Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/