griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

Vogels in de Bomenbuurt (natuurbericht)

Zo langzamerhand zijn de wintergasten vertrokken of staan op het punt dat te doen. Op de voertafel zien we nog steeds groenlingen, vanaf half november doen ze zich tegoed aan de zonnepitten.  De mannetjes gaan steeds meer ruzie maken en zijn toe aan een eigen territorium om te broeden. In de Kornoeljelaan klinkt hun langgerekte schrie-ie-ie roep. Over een week of wat zijn ze verdwenen tot het volgende jaar.
De vinken zijn al eerder vertrokken.

De Vlaamse gaai, merel en  Turkse tortel broeden in de Bomenbuurt.  Roepende tortels proberen roe-koe-koek steeds een nest te maken op de balk boven het balkon en dat mislukt keer op keer. Een boom is een betere plek.
De Vlaamse gaai komt ’s winters pinda’s halen, verstopt dan een voorraadje in tuin en plantsoenen en weet dat later feilloos  te vinden.

koolmees uit mussenkast

koolmees uit mussenkast foto Ineke W

Op de zijgevels in de Kornoeljelaan en Sleedoornlaan zijn mussen-broedkasten opgehangen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door de mezen. De foto is van 2015, let u ook op of er weer nieuwe gasten komen? (of zijn het dan dezelfde?)

 

blauwe reiger op Bomenbuurtdak

blauwe reiger op Bomenbuurtdak

 

De blauwe reiger staat vaak te vissen aan de rand van de vijver in de Berkenlaan. Maar hij lust ook wel een visje of een kikker uit de tuinvijver.

 

In de Eikenlaan zit dit jaar een eksternest hoog in een eik. Leuk en niet leuk, eksters zijn rovers van andermans eieren en jonge vogels maar ook dat is natuur.

eksternest -Eikenlaan

eksternest -Eikenlaan

Nu we het toch over rovers hebben; even een uitstapje naar de Sint Laurense Weihoek. Vlak bij huis dus. Dat is het prachtige broedgebied van weidevogels zoals grutto, kievit, kluut, steltkluut en tureluur. Vorig jaar zijn er veel broedsels opgegeten door de vossen. Het Zeeuws Landschap, beheerder van dit gebied, heeft nu als proef een rasterhek met stroom geplaatst in de hoop de vossen weg te houden.

Terug in de Bomenbuurt horen we overal de roffel van de grote bonte specht. Heeft u het ook gehoord en weet iemand waar ze broeden? De bonte specht komt gelukkig steeds meer voor in Nederland. Tot voor een jaar of tien zag je ze nauwelijks in Zeeland.

 

bonte specht, foto Ton Hubrechtse

bonte specht Ton Hubrechtse

Advertenties


Een reactie plaatsen

Van bijenkorfje en behangersbij (natuurbericht)

Het is nu 11 juli en sinds april heeft het te weinig geregend.  De gevolgen van droogte en de hittegolf begin deze maand worden steeds meer zichtbaar in de plantsoenen en tuinen.
Vooral planten met korte wortels hebben last van vochtgebrek en op sommige bladeren zijn zonnebrandplekken te zien.
Ook is de bloei van planten korter dan in een koelere periode. Dit laatste viel bijvoorbeeld op bij de brunel [ prunella vulgaris ] , een plantje dat overal  langs de randen van de plantsoenen in de Bomenbuurt te vinden is. In één week tijd was de top van de bloei voorbij. Maar misschien kunnen we een nabloei verwachten.

Brunel is een vaste plant met helder lila/blauwe bloempjes en een bodembedekker van jewelste.
Een blijvertje dus als hij eenmaal, letterlijk, voet aan de grond krijgt.
Brunel wordt ook wel “bijenkorfje” genoemd omdat  de uitgebloeide bloemen doen denken aan een ouderwetse bijenkorf.

Over bijen gesproken. Deze zijn heel belangrijk voor bestuiving, dus bevruchting van bomen en planten.

In de  Bomenbuurtplantsoenen en tuinen zijn verschillende soorten wilde bijen te zien.
Een wel heel bijzondere is de bladsnijder of behangersbij.
Op het eerste gezicht denk je dat er een groen blaadje voorbij dwarrelt, maar dan zie je dat het vastgehouden wordt door een bij.  De bij heeft het blad afgebeten, gesneden, en brengt het naar zijn nest in wording in bv. een holle plantenstengel. Die bekleedt hij met groen en dekt de opening af met een krans van blaadjes.

Op de eerste foto zit de behangersbij op de muur van het huis.
De tweede foto is van een bijenhotel dat in de tuin hangt, hier heeft de behangersbij rozenblaadjes gebruikt om de nestopening dicht te maken.