griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2019

Bomenburen beeldmerk

Het besmeurde transformatorhuisje

Midden in onze wijk staat bij de vijver een transformatorhuisje dat het eigendom is van Enduris.
Door de graffiti die er op is gespoten, is het huisje een storend element in onze mooie wijk geworden.
Aan de directie van Enduris hebben wij daarom een brief gestuurd, voorzien van vier foto’s van dit gebouwtje.

Een deel van die brief staat hieronder:

Geachte directie,

De Bomenbuurt, het eerste deel van de wijk Griffioen in Middelburg, is een Gemeentelijk Monument. Deze bijzondere status is door de gemeente Middelburg gegeven vanwege de waardevolle (landschaps)cultuurhistorische
en architectonische elementen in de Bomenbuurt. Daaronder vallen ook de woningen en andere bouwwerken die ontworpen zijn door architect Arend Rothuizen.

Midden in onze wijk, op de hoek Berkenlaan – Kornoeljelaan, staat een transformatiehuisje dat eveneens ontworpen is door architect Arend Rothuizen. Helaas moeten wij constateren dat dit huisje nu een lelijke puist in de mooie Bomenbuurt is. Door de vele graffiti die er op gespoten is, is het gebouwtje een beeld van achteruitgang en verloedering. De bijgevoegde foto’s van de vier zijkanten van dit gebouwtje spreken voor zich.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen zet zich in voor het behoud van het unieke karakter van de Bomenbuurt. Daarom willen wij u, als eigenaar van dit transitiehuisje, vriendelijk maar dringend vragen dit gebouwtje schoon te maken zodat het als onderdeel van het Gemeentelijk Monument weer het aanzien heeft dat bij een monument past.

Helaas heeft Enduris ons gemeld dat zij niet overgaan tot het schoon-maken van dit gebouwtje. Hun juridisch medewerker heeft uitgezocht dat Enduris wel verantwoordelijk is voor onderhoud dat nodig is voor het behoud van dit huisje maar dat het verwijderen van graffiti daar niet onder valt. Bovendien stellen zij dat het voor Enduris ondoenlijk is hun duizenden transformatorstations, verdeelkasten, etc. schoon te houden.  De praktijk leert bovendien dat na het schoonmaken graffiti vaak weer snel terugkeert.

Wat nu???
Het beste wat wij kunnen doen is proberen door middel van begroeiing tegen de zijkanten van het huisje de graffiti zoveel mogelijk te bedekken.

Drie bomen gerooid

Natuurlijk zijn we zuinig op de bomen in de Bomenbuurt. Maar soms móet een boom gerooid worden.
Dat is bijv. het geval wanneer een boom ziek is of een gevaar oplevert.
Voor drie bomen in onze buurt was dat het geval. De gemeente (die verantwoordelijk is voor de bomen) heeft ze op vrijdag 22 februari gerooid. Het waren:

* De grote populier die op de hoek van de Abelenlaan en Park de Griffioen midden op het trottoir staat. Populieren groeien snel maar hebben vaak een levensduur van 50 à 60 jaar. Deze boom was 60 à 70 jaar oud. Het gevaar is in dat geval groot dat er bij een storm grote takken naar beneden komen. Dan wil je daar niet onder lopen. De boom moest weg en wordt niet vervangen.
* De eik die op de hoek van de Kornoeljelaan en de Eikenlaan in een bosschage en vrij dicht bij de hoekwoning stond. Iedereen heeft in de afgelopen zomer kunnen zien dat de helft van deze boom al dood was. Het was een zwakke boom geworden. Bij storm zou hij om kunnen gaan. Ook deze boom, midden in een bosschage, wordt niet vervangen.
* Een paardenkastanjeboom in de Kastanjelaan. Deze boom had de zgn. bloedingsziekte. Die ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. Wanneer deze vloeistof indroogt blijven er op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en er ontstaan scheuren in de bast. Het gevolg is dat de sapstroom wordt onderbroken. Takken beginnen af te sterven en uiteindelijk sterft heel de boom. De zieke kastanjeboom moest gerooid worden.

Al eerder zijn er in de Kastanjelaan kastanjebomen verwijderd. De gemeente heeft ons nu toegezegd dat er twee jonge kastanjes terug geplant zullen worden. We hebben gevraagd om tamme kastanjes. Deze zijn minder gevoelig voor de bloedingsziekte dan paardenkastanjes.
Deze bomen worden niet nu geplant, nu het bijna voorjaar is. Jonge bomen wortelen nog niet diep en een droge zomer zouden zij mogelijk niet overleven. Daarom komen de nieuwe bomen pas in het najaar.

Andere groenberichten

Hoe snoeit u uw roos?
De laatste jaren zijn in veel voortuintjes klimrozen geplant en misschien hebt u ook rozen in de ‘achtertuin’ van uw woning.
Rozen moeten in het voorjaar gesnoeid worden. Maar hoe doet u dat?

Op zaterdagmorgen 23 maart zal vanaf 10.00 u in de Eikenlaan uitgelegd en voorgedaan worden hoe u uw (klim)roos snoeit. Met als resultaat dat uw rozen deze zomer nog mooier gaan bloeien.

Nieuwe forsythia in de Lijsterbeslaan
Op de snoeidag van 18 december is o.a. het forsythia-perkje in de Lijsterbeslaan aangepakt. Het was hard nodig. De ribes die er ook in stond is er uitgehaald en de oude forsythia-struiken zijn fors terug-gesnoeid. Het perkje lijkt nog erg kaal maar er zijn al nieuwe forsythia-struiken aangeplant. Geef ze even de tijd.

Een afdakje voor de helft van de prijs?

Bij veel woningen in onze Bomenbuurt is door de firma ATM een over-kapping over de ‘poort’ (het binnenplaatsje naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: een afdakje tot de helft van de poort, over de hele poort, over de poort bij een hoekwoning….
Nog steeds heeft de Stichting Bomenbuurt Griffioen de mogelijkheid zo’n afdakje te subsidiëren. Daardoor betaalt u bij aanschaf de helft van de prijs.
Interesse? Zie https://griffioengroen.com/voor-bewoners/

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over

Advertenties