griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2022

Bomenburen beeldmerk

Herfstkleuren en bladval

In de afgelopen zomer waren er geen hittegolven en heeft het ruim voldoende geregend. Daardoor bleven de bomen in onze Bomenbuurt tot de herfst vol in blad en waren de bladeren nog mooi groen. In oktober begonnen het vele blad te verkleuren en dat gaf ook in onze buurt in verschillende straten een kleurenpracht.

De bladval begon laat. Pas eind november konden onze vrijwilligers voor de eerste keer blad van de grasvelden verwijderen en voor de eikenbomen  in de Eikenlaan moesten we zelfs tot half december wachten. Maar nu is het winter en zijn de bomen kaal.
Dat weten we. In de herfst vallen de bladeren en in de winter zijn de bomen kaal. Maar waarom en waardoor? Welke processen liggen daaraan ten grondslag?

Bomen nemen water op uit de grond en via de bladeren verdampt er water. Wanneer de temperatuur onder de vijf graden zakt, kunnen boomwortels geen vocht meer opnemen. Als de boom dan niets doet zou hij uitdrogen omdat er nog steeds water uit de bladeren verdampt. Daarom moet de boom van zijn bladeren af voordat het zover is. Maar vóór die bladeren verdwijnen moet er eerst iets mee gebeuren want in de bladeren van de boom zit een belangrijk stofje.

Bladeren van loofbomen bevatten bladgroen of chlorofyl. Dit chlorofyl zorgt ervoor dat de bladeren CO2 (koolstofdioxide) uit de lucht en water en voedingsstoffen uit de bodem omzetten naar allerlei groeistoffen voor de boom (zetmeel, suikers). Dit proces heet fotosynthese. Voor dit proces is de energie van zonlicht nodig. Vandaar dat dit vooral mogelijk is van de lente tot en met de herfst.
Bij dit proces komt zuurstof vrij. Bomen zorgen op deze manier voor opname van CO2 en voor afgifte van zuurstof. Vandaar dat bomen zo goed zijn voor de milieu omgeving.

De chlorofyl in de bladeren zorgt ook voor de groene kleur van de bladeren. Het absorbeert alle zichtbare kleuren die aanwezig zijn in het zonlicht, behalve groen. Het groene licht wordt teruggekaatst, waardoor wij de bladeren als groen zien.

Dit bladgroen (chlorofyl) is een heel kostbare stof voor de boom. Het wordt tijdens het groeiseizoen continu aangemaakt en gebruikt. Als de dagen korter worden en de nachten langer krijgen planten en bomen minder licht voor de fotosynthese. Dit is het signaal voor de bomen om het bladgroen af te breken en deze grondstof op te slaan op in takken en stam. Wanneer zo de groene stof in de bladeren langzaam verdwijnt, worden andere kleurstoffen zichtbaar, bijv. xantofyl (geel) en caroteen (oranje). Dat zijn hulpkleurstoffen die de bladeren ook gebruiken bij de omzetting van licht in suikers. Die kleuren waren er dus al wel in de bladeren, maar werden door het bladgroen gemaskeerd en worden nu pas zichtbaar. Daarnaast wordt het rode anthocyaan aangemaakt. De bomen krijgen door dit alles prachtige kleuren en tinten.

Wanneer de boom voldoende grondstoffen uit het blad heeft teruggehaald, ontstaat er op de aanhechting van het bladsteeltje en de tak een soort kurk dat geleidelijk zo dik en hard wordt dat het de vaten en nerven afsluit van het blad naar de tak. Hierdoor wordt als het ware de ‘keel’ van het blad langzaam dichtgeknepen en komen er steeds minder nieuwe voedingsstoffen in het blad. Ook de watertoevoer naar het blad wordt afgesneden en zo sterft het blad langzaam af. Een zuchtje wind is dan al voldoende om het blad te laten vallen. Als de bladeren op de grond liggen, worden ze daarna door een ingewikkelde samenwerking van bacteriën en schimmels, weer voedsel voor andere organismen.

Bij de boom is ondertussen de sapstroom vrijwel stil gevallen. Net als veel dieren die een winterslaap houden, teert de boom nu op zijn reserves. Pas wanneer in het voorjaar de sapstroom weer op gang komt, ontwaakt de boom en vormt weer nieuwe knoppen en nieuwe bladeren.

Berkenlaan Goudberk ( Betula Armani )

Uw donatie in 2022

Ongeveer 75% van de bewoners in onze Bomenbuurt is donateur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen. Voor ons is dat een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ook dat wij naar Woongoed en de gemeente een groot aantal buurtbewoners vertegenwoordigen.
Wanneer u donateur bent, hebt ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen. Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij eind februari af. Ons incassant-ID is NL69ZZZ220582880000 en de omschrijving is ‘donatie Stichting Bomenbuurt Griffioen 2022’.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze stichting.

Onze website

De Stichting Bomenbuurt Griffioen heeft een eigen website (zie de voorkant). Op deze website staat hoe u voor een klein bedrag donateur kunt worden en zo ons werk kunt steunen.
Op de website komen maandelijks  foto’s die iets moois in onze buurt laten zien waar u mogelijks anders aan voorbij zou lopen Ook vindt u er informatie over bijv. de subsidie die u kunt krijgen bij de aanschaf van een afdakje en staan de  oude nummers van ‘Bomenburen’  er op. U kunt bericht krijgen wanneer er weer iets op de website geplaatst wordt.
                1. Ga daarvoor naar de website.
                2. Rechts onder staat ‘Volg’. Klik daarop.
                3. Voer uw emailadres in en klik op ‘Meld mij aan’.

Nog geen gesprek met Woongoed

In de vorige ‘Bomenburen’ stond dat wij als bewonerscommissie een gesprek met Woongoed zouden aanvragen. Dat hebben we ook gedaan maar door ziekte van een medewerker van Woongoed kon dit gesprek tot nu toe nog niet plaatsvinden. Wanneer er wel een gesprek geweest is, doen we daarvan verslag.

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
    Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/