griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2018

Bomenburen beeldmerk

Een ‘Emmerkaart’

In september hebben al onze donateurs een boekje gekregen waarin o.a. een aantal stukjes staan over de ontstaansgeschiedenis van onze Bomenbuurt. Naar aanleiding daarvan liet een buurtbewoner ons een zgn. ‘Emmerkaart’ zien.
Voordat plastic vuilniszakken en afvalcontainers (zwart of groen) hun intree deden, hoorde bij ieder huis in Middelburg een metalen vuilnis-emmer die wekelijks geleegd werd. Bij elk nieuw huis kregen de eerste bewoners zo’n vuilnisemmer met een daarbij behorende instructiekaart. Onderstaande Emmerkaart is op 29 oktober 1949 (toen dit huis dus net gebouwd was) aan de eerste bewoners van Essenlaan 13 uitgereikt. Lees verder

Advertenties