griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2021

Op 29, 30 en 31 januari hield de Vogelbescherming Nederland haar jaarlijkse Tuinvogeltelling. Door de lockdown deden dit jaar veel meer mensen mee dan vorige jaren: wel 200.000!
Landelijk werden de huismus (514.993), de koolmees (357.326), de pimpelmees (234.028) en de merel (230.781) het meest gezien.

Ook de aantallen per provincie en per postcode zijn beschikbaar. In de wijk Griffioen waren er 53 deelnemers waarvan 10 in de Bomenbuurt. Hier werden de volgende vogels het meest gespot:
1  Koolmees (131)           5  Kauw (52)                        8  Vink  (38)
2  Merel (90)                      6  Turkse tortel (51)          9  Heggenmus (29)      
3  Pimpelmees (57)         7  Roodborst (49)            10 Ekster (20)
 4  Huismus (55)                                                                                             
Opvallend is dat in heel Nederland en ook in Zeeland de huismus het meest gezien werd maar dit vogeltje in de Griffioen blijkbaar minder voorkomt. Is er in onze wijk te weinig gelegenheid om te nestelen?

Kunt u trouwens al deze vogels herkennen? Zo niet dan is de gratis cursus ‘Tuinvogels in Nederland’ misschien iets voor u. In deze vogel-cursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

Als u zich bij de Vogelbescherming hiervoor aanmeldt, krijgt u meteen de eerste vogelles per e-mail. Daarna ontvangt u 1x per vier dagen per mail de volgende aflevering. In iedere les kunt u terugbladeren naar de vorige les(sen). Zo maakt u op een leuke manier kennis met een aantal Nederlandse tuinvogels. U gaat in uw tuin veel meer zien en herkennen en  u krijgt praktische tips voor uw eigen tuin of balkon.

De bovengenoemde tien vogels worden allemaal in de cursus behandeld. En daarnaast de boomklever, boomkruiper, bosuil,  gaai, groenling, grote bonte specht, holenduif, houtduif,  koperwiek, kramsvogel, putter, sperwer, spreeuw,  winterkoning en zanglijster.

Veel plezier met deze cursus!

Oorlog en vrede in de lente

Aan het begin van de lenteperiode valt het altijd extra op dat ’s ochtends de vogels weer fluiten. Luister in de vroege ochtend maar eens goed! Aan alle kanten hoor je het zingen van de vogels. Voor ons mensen is de vogelzang iets om van te genieten. Voor vogels draait al dat gefluit maar om twee dingen: oorlog en vrede.

Waarom oorlog en vrede? De ene reden voor de vogelmannetjes om te zingen is het verdedigen van zijn territorium tegen rivalen. Met veel van hun gefluit strijden ze in de lente geweldloos met de concurrentie. Ze zingen: ‘Let op, hier ben ik!’, ‘ga weg of ik vlieg je aan’, ‘ik ben de sterkste’ of nog beter: ‘ik ben de baas!’.

De andere reden draait om de vrede, om de liefde. In het beginnende voorjaar begint het al snel te kriebelen bij de vogelmannen. Ze laten al hun voorzichtigheid varen en zingen uit volle borst. Hoe langer de man zingt, hoe groter de kans dat er een vrouwtje voorbij komt die de tijd neemt om haar mogelijke partner te bestuderen. 

Valt het je op dat het hier boven alleen over de mannetjes gaat? Dat klopt want alleen de mannen laten zich zo luidruchtig horen. Vrouwtjes hebben geen territorium te verdedigen en hoeven de mannen niet te versieren.

Zorgen voor nageslacht is natuurlijk het doel van dit kabaal in de lente. Daarvoor zijn verder nestelmogelijkheid, voedsel en veiligheid belangrijk. Vooral bomen en struiken bepalen voor een groot deel of vogels kunnen nestelen en of er voedsel veiligheid is. Struiken, heggen en klimplanten met doorns bieden bijvoorbeeld veiligheid. De besjes hiervan zijn voedsel. Van takjes, plantenrestjes en mos wordt een zacht nestje gemaakt.

Vogels gelden als een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe meer verschillende planten en bomen, hoe meer vogels je een aantrekkelijk leefklimaat biedt. En dus hoe meer wij ze horen fluiten. Ook daarom zetten we ons in voor een groene Bomenbuurt met diversiteit aan begroeiing in plantsoenen en tuinen. Doet u mee?

Een afdakje voor de helft van de prijs?

Bij veel woningen in onze Bomenbuurt is door de firma ATM een overkapping over de ‘poort’ (de berging naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: tot de helft van de poort, over de hele poort, over de poort bij een hoekwoning….
Nog steeds heeft de Stichting Bomenbuurt Griffioen de mogelijkheid zo’n afdakje te subsidiëren. Daardoor betaalt u bij aanschaf de helft van de prijs.  Interesse? Zie griffioengroen.com à Voor bewoners.

Kent u onze website al?

In onze Bomenbuurt is veel moois te zien. Regelmatig komen er foto’s op onze website van al wat groeit en bloeit en leeft. Wilt u meegenieten of op bijzondere details gewezen worden? Bekijk dan onze website http://www.griffioengroen.com  eens.
U kunt ook aangeven dat u steeds een berichtje wilt ontvangen wanneer iets nieuws op de website geplaatst wordt. Rechts onderaan ziet u ‘Volg griffioengroen.com’. Vul daar uw mailadres in en klik op ‘Aanmelden’. Vervolgens krijgt u een mailtje met de vraag uw aanmelding te bevestigen. Klik in dit mailtje op ‘Bevestiging volgen’ en u ontvangt voortaan een mededeling wanneer iets aan de website toegevoegd is.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/