griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2021

Bomenburen beeldmerk

Het CBS in uw buurt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft per wijk cijfers over inwoners, huishoudens e.d. (www.cbsinuwbuurt.nl).
Hier vindt u ook de cijfers voor de wijk Griffioen (dus niet alleen de Bomenbuurt). Tabel CBS GRIFFIOEN
Daarnaast cijfers voor Middelburg (zonder Arnemuiden en Nieuw en St. Joosland).
Inderdaad: in de wijk Griffioen wonen naar verhouding veel oudere bewoners.

Gesprek met Woongoed: waarover?

Als Stichting Bomenbuurt Griffioen onderhouden wij niet alleen het groen in onze buurt maar functioneren we ook als bewonerscommissie. Als zodanig hebben we ieder jaar overleg met Woongoed. Vervolgens plaatsen we in Bomenburen een verslag van dit gesprek zodat u op de hoogte bent. In 2020 hebben we bijv. gevraagd naar duurzaamheids-maatregelen en zonnepanelen. (Zie voor het verslag ‘Bomenburen – januari 2021’ op onze website.)

Ook dit jaar willen we weer een gesprek met Woongoed aanvragen. En zullen wij weer vragen naar duurzaamheidsmaatregelen en zonne-panelen.  Daarnaast willen we graag weten welk onderhoud aan de huizen voor de komende tijd in de planning staat en wat de sociaal wijkbeheerder in onze wijk opgemerkt heeft. Hij zou bijv. extra aandacht besteden aan het onderhoud van de (voor)tuinen.

Meedenken van uw kant stellen wij zeer op prijs! Wat moeten wij (ook) ter tafel brengen? Stuur uw suggesties naar stboomgrif@zeelandnet.nl


Nu wij het toch over voortuintjes hebben ………

Van verschillende medebewoners horen wij dat planten en rozen in de voortuintjes soms zover over de stoep groeien dat passeren niet meer kan. Vooral oudere mensen met bijv. een rollator hebben hier veel last van. Zij moeten dan ‘stoep-af, stoep-op’ terwijl zij al slecht ter been zijn! En ook rolstoelen kunnen niet langs wanneer de begroeiing over de stoep hangt.
Daarom de vraag: wanneer dit ook over uw voortuintje gaat, wilt u dan rozen en andere planten in uw voortuintje zover terug snoeien dat het voor voetgangers geen verhinderingen oplevert?
Overigens geldt dat ook voor fietsen e.d. die voor het huis staan. Ook die zijn soms een hinderlijke sta – in –  de –  weg.

Blad ruimen

Om ons heen zien we de bladeren van de bomen verkleuren en afvallen. Ze vallen ook op de gazons. Wat doen we daarmee?
Kleine en lichte bladeren waaien wel weg. Die tasten het gras niet aan. Maar groter en zwaarder blad, zoals dat van essen, esdoorns, eiken en kastanjes bevatten veel loog of zuur. Deze bladeren waaien minder snel weg. Wanneer zij blijven liggen en gaan rotten, verstikken zij het gras waardoor dit afsterft en er kale plekken in de gazons komen. Daarom moet dit blad weggehaald worden.

Ieder jaar ruimen vrijwilligers van de Stichting Bomenbuurt in november het blad op de grasvelden in onze buurt op. (Extra hulp daarbij kunnen wij zeker gebruiken. Stuur een mailtje naar stboomgrif@zeelandnet.nl)
Er is een afspraak met de gemeente gemaakt dat wij de bladeren op de straten kunnen storten en dat de veegauto van de gemeente ze daar opzuigt en vervolgens afvoert.

Onze vrijwilligers ruimen niet het blad op de stoepen en in de voor-tuintjes op. Dat is de verantwoording van de bewoners. Veegt u deze bladeren op straat, dan neemt de gemeente ze mee.

Het tijdstip van ons bladruimen is afhankelijk van de bladval (het ene jaar vallen de bladeren eerder dan het andere jaar) en van het moment waarop de veegauto naar de Bomenbuurt komt. Daardoor duurt het soms wat langer voor alles weg is.

Snoeien en uw snoeiafval

Heesters snoeien kan het beste gedaan worden wanneer er geen blad meer aan de struiken zit. Daarom willen wij op maandag 13 december nog een snoeironde hebben. Rond die datum kunt ook u uw snoeiafval kwijt op onze stortplaatsen in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan.

 

  *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
    Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/