griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2019

Bomenburen beeldmerk

De Seismolen

Wanneer je in de Bomenbuurt vanuit een slaapkamerraam in de richting van de singel kijkt, zie je de wieken van de Seismolen. Wat opvalt is dat deze molen nu veel vaker draait dan enkele jaren geleden.
Laten we eens gaan kijken.

Wanneer we bij de molen komen, zien we boven de ingang het jaartal 1728 staan + het stadswapen van Middelburg + vier familiewapens. Dit blijken de wapens van de thesauriers van de stad te zijn, die verantwoordelijk waren voor de financiën en in 1728 de opdracht gaven om deze molen te bouwen.  [ lees verder onder de foto’s ]

De Seismolen is een ‘stellingmolen’, dat is een molen met een omloop of stelling vanaf waar de molenkap gedraaid kan worden en de zeilen op de wieken gedaan worden. Zo’n molen is meestal hoog omdat bebouwing of bomen in de buurt vrije windvang belemmeren.
De stenen Seismolen is in 1728 gebouwd maar daarvoor stond er vanaf 1617 op die plaats ook al een molen. Dat was een houten molen en is op oude plattegronden nog te zien. Bij de laatste restauratie zijn stukken van de fundamenten van deze vorige molen gevonden. Samen met delen van oude wieken zijn ze verwerkt tot een zitbank op het pleintje voor de molen. Daarnaast is nog een groot blok steen opgesteld dat ook bij deze fundering hoorde.

Van de vier molens die in Middelburg nog overgebleven zijn, is de Seismolen de oudste. Het was oorspronkelijk een korenmolen waar eerst d.m.v. windkracht en later op de motor graan gemalen werd. Door oorlogsschade, stormschade en verwaarlozing was de molen in 1954 eigenlijk een ruïne. Toen kocht de gemeente Middelburg de molen en restaureerde het metselwerk, dus alleen de buitenkant. De molen werd vervolgens gebruikt als opslagplaats voor de gemeente. O.a. werden hier de katoenen brandweerslangen van de naastgelegen brandweerkazerne opgehangen. Deze moesten na gebruik steeds gedroogd worden om schimmelvorming te voorkomen en voor het drogen van deze lange slangen was de hoge molen zeer geschikt.

In 1974 werd de binnenkant van de molen in zoverre gerestaureerd dat de wieken weer konden draaien. Vanaf 2000 werd verder gewerkt aan het binnenwerk zodat de molen nu ook weer graan zou kunnen malen. Wel zorgden eerst de hoge bomen op het bolwerk voor flink wat wind-belemmering maar inmiddels is daar ook wat aan gedaan zodat de molen nu beter wind kan vangen.

De molen is ongeveer 23 m hoog, de omloop zit op een hoogte van ruim 8 m en de vier wieken zijn elk zo’n 13 m lang. Er zijn vijf molenaars, allen hobbyisten, die een opleiding gevolgd hebben voordat zij zich molenaar mogen noemen. Zij vinden het leuk om de molen zoveel mogelijk te laten draaien.

Wanneer we weggaan, zien we links van de molen nog een klein huisje staan. Dit is gebouwd in 1873 en werd vroeger als ontsmettingsruimte gebruikt. Textiel, kleding en (bedden)goed werden hier (bijv. na een besmettelijke ziekte) door middel van stoom ontsmet. Op dit moment maken de zeeverkenners van de scouting gebruik van het gebouwtje. Vandaar de boten die er liggen.

De Nationale Molendagen zijn dit jaar op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei. Ook de Seismolen is dan te bezoeken. U kunt dan de molen van onder tot boven bekijken en ook vanaf de omloop uw huis proberen te ontdekken.


Samen inzetten voor bijen, hommels en vlinders!

Steeds meer dringt het besef door dat bijen, hommels, enz. het moeilijk hebben en dat deze insecten onmisbaar zijn voor bijv. het bestuiven van bloemen en planten. Daarnaast zijn er ook steeds minder vlinders.
Wat kunnen we, ook in de Bomenbuurt, doen?
Een paar tips:

– Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in tuin of op verharding  (bijv. de stoep) omdat dit schadelijk kan zijn voor insecten. Tussen de verharding kunnen bijzondere zandbijen zitten (soms te zien aan kleine hoopjes zand) die met de bestrijdingsmiddelen geraakt worden.

– Zorg voor een gevarieerde en groene beplanting en zaai (wilde) bloemen.
Voor bijen, hommels en vlinders is een bloemrijke beplanting belangrijk. U kunt bijv. in de tuin een stukje met (wilde) bloemen inzaaien, die op verschillende momenten bloeien.
Op internet kunt u ook andere planten vinden die geschikt zijn voor bijv. bijen.

– Hang een bijen- en insectenhotel op waarin zij hun eitjes kwijt kunnen. Door deze op een zonnige plek in de tuin te plaatsen worden al verschillende soorten wilde bijen en hommels erg geholpen.

Wanneer ieder zo meehelpt, zouden al die stapjes bij elkaar de natuur in de Bomenbuurt een flinke duw in de goede richting geven.

Uw tuinafval kan rond 28 mei bij ons snoeiafval

Onze vrijwilligers snoeien 2x jaar een aantal hagen in de plantsoenen. Het snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Na 1 á 2 weken wordt dit afval (omdat het van openbaar groen afkomstig is) door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien, zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien.
Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

Onze eerste snoeidag zal zijn op dinsdag 28 mei. U ziet daarna de groenhopen wel liggen en kunt uw tuinafval erbij doen.

Dit jaar geen geveltuintjeswedstrijd

Het stukje grond voor het muurtje aan de voorkant hoort bij onze woningen en behoort door ons onderhouden te worden. Alle geveltuintjes bij elkaar kunnen een mooi visitekaartje van onze buurt zijn. Daarom hebben we nu 7 jaar achter elkaar een ‘geveltuintjeswedstrijd’ gehouden (met prijzen voor de mooiste tuintjes).
Dit jaar slaan we een keer over. Mogelijk volgend jaar weer.

In veel geveltuintjes staan rozen. Snoeit u die zo dat voorbijgangers er geen hinder van ondervinden?

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

Winter in de Bomenbuurt (natuurbericht)

Winter in de Bomenbuurt.

sneeuwklokjes

 


Een reactie plaatsen

Waterwerken in de Bomenbuurt

Het schiet lekker op met de waterafvoerwerken in de Bomenbuurt. Goede weersomstandigheden en het grondwaterpeil is nog steeds laag na deze extreem droge zomer. Wat er zoal gedaan wordt kunt je hier nalezen    Bomenburen 2018-4 -juli

 


Een reactie plaatsen

Kruidentuin juni 2017 (natuurbericht)

In het midden van de Bomenbuurt Griffioen ligt de Kruidentuin.
Veel planten staan nu in bloei.
Kom met je schaartje, knip een toefje tijm, een takje dragon of een beetje bieslook.

 

kruidentuin overzicht