griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

Sneeuwklokjes in november

We waren al eens gaan kijken en ja hoor. Ook dit jaar bloeien ze in november bij de vijver. Vroege of late sneeuwklokjes?

Advertenties


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2018

Bomenburen beeldmerk

Een ‘Emmerkaart’

In september hebben al onze donateurs een boekje gekregen waarin o.a. een aantal stukjes staan over de ontstaansgeschiedenis van onze Bomenbuurt. Naar aanleiding daarvan liet een buurtbewoner ons een zgn. ‘Emmerkaart’ zien.
Voordat plastic vuilniszakken en afvalcontainers (zwart of groen) hun intree deden, hoorde bij ieder huis in Middelburg een metalen vuilnis-emmer die wekelijks geleegd werd. Bij elk nieuw huis kregen de eerste bewoners zo’n vuilnisemmer met een daarbij behorende instructiekaart. Onderstaande Emmerkaart is op 29 oktober 1949 (toen dit huis dus net gebouwd was) aan de eerste bewoners van Essenlaan 13 uitgereikt.

Op deze kaart, die werd uitgegeven door de Gemeente Reinigings- en Ontsmettingsdienst (Stadsschuur 6, telefoon 2251), staat:

Aanwijzingen voor de gebruiker

  1. De emmer mag slechts zodanig worden gevuld dat het deksel behoorlijk gesloten kan worden; lediging is anders niet mogelijk.
  2. De emmer dienst vanwege de gebruiker onmiddellijk na het ratelen d.i. ± een half uur vóór de lediging aan de straat (trottoirrand) te worden geplaatst en na lediging zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.
  3. Het gebruik van andere emmers dan die vanwege de gemeente verstrekt, is verboden.
  4. De gebruiker dienst de emmer goed schoon te houden en telkens vóór het in gebruik nemen de bodem met kranten te bedekken. Men verzuime niet om vochtig of sterk aan bederf onderhevige stoffen in papier te wikkelen en hete as te laten afkoelen vóór ze in de emmer te deponeren.
  5. De gebruiker van de emmer is aansprakelijk voor het verloren gaan, vernieling of beschadiging daarvan.
  6. Het normale onderhoud is voor rekening van de gemeente.
  7. Bij vertrek uit de gemeente, verhuizing of opheffing der bewoning om andere redenen, moet hiervan onmiddellijk kennis worden gegeven aan het kantoor van de Reinigingsdienst, Stadsschuur 6. De emmer met deze nummerkaart moet in de woning achterblijven.
  8. Grote stukken en partijen afvalstoffen kunnen op verzoek door de Reinigingsdienst worden afgehaald tegen het daarvoor geldende tarief.

Leuk om zo’n stukje uit de oude doos te lezen. Blijkbaar werd er eerst gewaarschuwd dat de vuilniswagen er aan kwam (zie pt. 2) en was het nodig er op te wijzen de hete as uit de kolenkachel eerst te laten afkoelen (zie pt. 4) zodat er geen brandje in de vuilnisemmer/wagen zou ontstaan.
Welke van deze oude regels passen nog goed bij onze afvalcontainers?
P.S. Wanneer u ook nog zo’n oude herinnering uit de geschiedenis van de Bomenbuurt hebt, houden wij ons aanbevolen!

De servicebus rijdt ook door de Bomenbuurt

Tot 2015 reed de grote bus van Connexxion, die vanaf Domburg naar het station in Middelburg gaat, ook door de Bomenbuurt. Maar omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd, werd de bushalte in de Olmenlaan opgeheven. Vooral oudere buurtbewoners ervoeren dit als een verlies.

Bewoners van de Olmenhof begonnen een handtekeningactie en overhandigden deze handtekeningen aan burgemeester Bergmann. Mevrouw Floresse, bewoonster van de Olmenhof, vertelde daarbij welke gevolgen het ontbreken van openbaar vervoer in de Bomenbuurt voor haar had en vroeg of de servicebus, die naar en door Middelburg-Noord reed, ook niet door de Griffioen kon gaan. Het heeft wat tijd gekost maar sinds september rijdt deze (kleinere) bus inderdaad door onze wijk. Een van de halteplaatsen is het bushokje in de Olmenlaan.

De servicebus (nr. 569) heeft een lage instap waardoor deze bus ook geschikt is voor mensen die slecht ter been zijn. De bus is er voor iedereen. Je hoeft niet oud of slecht ter been te zijn om mee te mogen,. Er zijn 16 zitplaatsen en er is een brede doorgang voor rolstoel en rollator. De bus rijdt van dinsdag t/m zaterdag tussen 08.45 u en 17.00 u en doet iedere 40 minuten de Olmenlaan aan.
Door het vaste rondje dat gereden wordt, ga je na de Griffioen wel eerst naar de Veerse Poort en naar het station vóór je in de binnenstad bent. De rit naar de binnenstad duurt daardoor 35 minuten. Maar vanaf een halte in de binnenstad ben je daarna binnen 5 minuten in de Griffioen.

Bladblazen, snoeien en uw snoeiafval

snoeien, groenploeg Bomenbuurt

Bladeren op de grasvelden verstikken het gras. Binnenkort zal dit blad op de straten geblazen worden. Daar haalt de gemeente het weer weg.

Heesters snoeien kan het beste gedaan worden wanneer er geen blad meer aan de struiken zit. Daarom willen wij op 18 december nog een snoeironde hebben. Rond die datum kunt ook u, als Bomenbuurtbewoner, uw snoeiafval kwijt op onze stortplaatsen in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan.

bladval

 

 

 

 

 

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over

 


Een reactie plaatsen

Waterwerken in de Bomenbuurt

Het schiet lekker op met de waterafvoerwerken in de Bomenbuurt. Goede weersomstandigheden en het grondwaterpeil is nog steeds laag na deze extreem droge zomer. Wat er zoal gedaan wordt kunt je hier nalezen    Bomenburen 2018-4 -juli

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2018

Bomenburen beeldmerk

Overleg met Woongoed

Het bestuur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen is voor Woongoed de bewonerscommissie van de Bomenbuurt. (Ook andere wijken hebben een bewonerscommissie die als gesprekspartner de belangen van wijk en bewoners onder de aandacht van Woongoed brengt.)
Als ‘bewonerscommissie’ hadden wij een gesprek aangevraagd en dit heeft op 12 juli plaats gevonden.
Namens de Bomenbuurt waren Marien Boonman, Jos van Hees, Ella Lijnse en Piet de Rijke aanwezig.
Namens Woongoed waren dat: Richard Blom (
medewerker participatie en relatiebeheer), Michiel Geldof ( medewerker inspectie) en Machiel de Vries (medewerker contractmanagement).
De volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen: Lees verder


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2018

Bomenburen beeldmerk

Een wadi in de Bomenbuurt

In Nederland komt steeds vaker hevige regenval voor. Dus ook voor de Bomenbuurt moet rekening gehouden worden met veel neerslag in korte tijd. Ons rioolwaterstelsel kan op dat moment zoveel water niet aan, met als gevolg dat straten blank komen te staan en het water onze huizen binnenkomt. Wat kan er gedaan worden? Lees verder


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2018

Bomenburen beeldmerk

Ondernemingsplan Woongoed (2)

De vorige keer schreven we over het ‘Ondernemingsplan 2018-2021’ van Woongoed met de kernwoorden ‘groener, opener, socialer en actiever’. Nu iets over een aantal voornemens van Woongoed voor 2018: Lees verder