griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

Gewijzigde datum voor het ophalen van huisafval en oud papier

Ophalen huisafval en oud papier.

In onze Bomenbuurt wordt het huis- en groenafval als regel op maandag opgehaald.
Maar niet aanstaande maandag (tweede paasdag)!
In plaats hiervan worden de zwarte containers dit keer aanstaande zaterdag (20 april) geleegd!
De ophaaldienst begint om 7.30 uur. Zet uw container dus ruim vóór die tijd aan de straat.

En i.v.m. Goede Vrijdag wordt het oud papier deze maand niet op vrijdag maar aanstaande woensdag (17 april) opgehaald.

Advertenties


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2019

Bomenburen beeldmerk

Het besmeurde transformatorhuisje

Midden in onze wijk staat bij de vijver een transformatorhuisje dat het eigendom is van Enduris.
Door de graffiti die er op is gespoten, is het huisje een storend element in onze mooie wijk geworden.
Aan de directie van Enduris hebben wij daarom een brief gestuurd, voorzien van vier foto’s van dit gebouwtje.

Een deel van die brief staat hieronder:

Geachte directie,

De Bomenbuurt, het eerste deel van de wijk Griffioen in Middelburg, is een Gemeentelijk Monument. Deze bijzondere status is door de gemeente Middelburg gegeven vanwege de waardevolle (landschaps)cultuurhistorische
en architectonische elementen in de Bomenbuurt. Daaronder vallen ook de woningen en andere bouwwerken die ontworpen zijn door architect Arend Rothuizen.

Midden in onze wijk, op de hoek Berkenlaan – Kornoeljelaan, staat een transformatiehuisje dat eveneens ontworpen is door architect Arend Rothuizen. Helaas moeten wij constateren dat dit huisje nu een lelijke puist in de mooie Bomenbuurt is. Door de vele graffiti die er op gespoten is, is het gebouwtje een beeld van achteruitgang en verloedering. De bijgevoegde foto’s van de vier zijkanten van dit gebouwtje spreken voor zich.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen zet zich in voor het behoud van het unieke karakter van de Bomenbuurt. Daarom willen wij u, als eigenaar van dit transitiehuisje, vriendelijk maar dringend vragen dit gebouwtje schoon te maken zodat het als onderdeel van het Gemeentelijk Monument weer het aanzien heeft dat bij een monument past.

Helaas heeft Enduris ons gemeld dat zij niet overgaan tot het schoon-maken van dit gebouwtje. Hun juridisch medewerker heeft uitgezocht dat Enduris wel verantwoordelijk is voor onderhoud dat nodig is voor het behoud van dit huisje maar dat het verwijderen van graffiti daar niet onder valt. Bovendien stellen zij dat het voor Enduris ondoenlijk is hun duizenden transformatorstations, verdeelkasten, etc. schoon te houden.  De praktijk leert bovendien dat na het schoonmaken graffiti vaak weer snel terugkeert.

Wat nu???
Het beste wat wij kunnen doen is proberen door middel van begroeiing tegen de zijkanten van het huisje de graffiti zoveel mogelijk te bedekken.

Drie bomen gerooid

Natuurlijk zijn we zuinig op de bomen in de Bomenbuurt. Maar soms móet een boom gerooid worden.
Dat is bijv. het geval wanneer een boom ziek is of een gevaar oplevert.
Voor drie bomen in onze buurt was dat het geval. De gemeente (die verantwoordelijk is voor de bomen) heeft ze op vrijdag 22 februari gerooid. Het waren:

* De grote populier die op de hoek van de Abelenlaan en Park de Griffioen midden op het trottoir staat. Populieren groeien snel maar hebben vaak een levensduur van 50 à 60 jaar. Deze boom was 60 à 70 jaar oud. Het gevaar is in dat geval groot dat er bij een storm grote takken naar beneden komen. Dan wil je daar niet onder lopen. De boom moest weg en wordt niet vervangen.
* De eik die op de hoek van de Kornoeljelaan en de Eikenlaan in een bosschage en vrij dicht bij de hoekwoning stond. Iedereen heeft in de afgelopen zomer kunnen zien dat de helft van deze boom al dood was. Het was een zwakke boom geworden. Bij storm zou hij om kunnen gaan. Ook deze boom, midden in een bosschage, wordt niet vervangen.
* Een paardenkastanjeboom in de Kastanjelaan. Deze boom had de zgn. bloedingsziekte. Die ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. Wanneer deze vloeistof indroogt blijven er op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en er ontstaan scheuren in de bast. Het gevolg is dat de sapstroom wordt onderbroken. Takken beginnen af te sterven en uiteindelijk sterft heel de boom. De zieke kastanjeboom moest gerooid worden.

Al eerder zijn er in de Kastanjelaan kastanjebomen verwijderd. De gemeente heeft ons nu toegezegd dat er twee jonge kastanjes terug geplant zullen worden. We hebben gevraagd om tamme kastanjes. Deze zijn minder gevoelig voor de bloedingsziekte dan paardenkastanjes.
Deze bomen worden niet nu geplant, nu het bijna voorjaar is. Jonge bomen wortelen nog niet diep en een droge zomer zouden zij mogelijk niet overleven. Daarom komen de nieuwe bomen pas in het najaar.

Andere groenberichten

Hoe snoeit u uw roos?
De laatste jaren zijn in veel voortuintjes klimrozen geplant en misschien hebt u ook rozen in de ‘achtertuin’ van uw woning.
Rozen moeten in het voorjaar gesnoeid worden. Maar hoe doet u dat?

Op zaterdagmorgen 23 maart zal vanaf 10.00 u in de Eikenlaan uitgelegd en voorgedaan worden hoe u uw (klim)roos snoeit. Met als resultaat dat uw rozen deze zomer nog mooier gaan bloeien.

Nieuwe forsythia in de Lijsterbeslaan
Op de snoeidag van 18 december is o.a. het forsythia-perkje in de Lijsterbeslaan aangepakt. Het was hard nodig. De ribes die er ook in stond is er uitgehaald en de oude forsythia-struiken zijn fors terug-gesnoeid. Het perkje lijkt nog erg kaal maar er zijn al nieuwe forsythia-struiken aangeplant. Geef ze even de tijd.

Een afdakje voor de helft van de prijs?

Bij veel woningen in onze Bomenbuurt is door de firma ATM een over-kapping over de ‘poort’ (het binnenplaatsje naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: een afdakje tot de helft van de poort, over de hele poort, over de poort bij een hoekwoning….
Nog steeds heeft de Stichting Bomenbuurt Griffioen de mogelijkheid zo’n afdakje te subsidiëren. Daardoor betaalt u bij aanschaf de helft van de prijs.
Interesse? Zie https://griffioengroen.com/voor-bewoners/

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

Winter in de Bomenbuurt (natuurbericht)

Winter in de Bomenbuurt.

sneeuwklokjes

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2019

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Het zal u niet ontgaan zijn. In september zijn drie grote populieren naast de vijver in de Berkenlaan gerooid.
Deels om ruimte te maken voor de waterafvoerwerken en deels omdat ze bijna zeventig jaar oud waren en dat is oud voor een populier. (In de komende jaren zullen wel meer bomen in onze buurt wegens ouderdom gerooid moeten worden.)

In de plaats van de bomen die verdwenen zijn, heeft de gemeente bij
de vijver nieuwe bomen aangeplant. Geen populieren maar andere soorten.

 Aan de Olmenlaankant, achter de Eikenlaan, staat nu aan het eind van de vijver een  slanke, zuilvormige, groene beuk. Hij kan goed tegen warme en droge omstandigheden.

Een eindje verder is een lindeboom geplant. Er staan al meerdere lindebomen in de Bomenbuurt, één op de hoek Esdoornlaan/Abelenlaan, één in de Olmenlaan en drie in de Kornoeljelaan ter hoogte van de vijver.
De nu geplante lindeboom is een andere soort en heeft zo’n leuke Nederlandse naam. Aan de bladranden zitten lange karteltjes/naaldjes en daarom heet hij gewimperde linde. In tegenstelling tot de andere lindebomen bloeit hij pas in juli/augustus met een heerlijke geur. Een prima boom voor honingbijen en andere nectarminnende insecten.

Verderop heeft de gemeente een catalpa ofwel trompetboom gezet. Een boom met een ronde vorm en grote bladeren. Hij bloeit in de zomer. Dus ook weer een geschikte boom voor bijen en zweefvliegen.

Naast de kruidentuin is een amberboom aangeplant. De amberboom heeft grote handvormige bladeren en verkleurd prachtig rood in de herfst. Hij kan goed hitte en droogte verdragen. In het begin van de Lijsterbeslaan, aan de kant van de Olmenlaan, staat ook een amberboom. De amberboom wordt wat groter dan de andere nieuwe bomen.

Wat opvalt bij de keuze van de gemeente voor deze nieuwe bomen is dat er meer rekening gehouden is met extreme weersomstandigheden zoals droogte en hitte.

Een groene terugblik (en vooruitblik)

De zomer van 2018 was erg droog en erg warm. De gazons in onze Bomenbuurt werden geel en de gemeente hoefde niet te maaien. Maar gras herstelt wonderlijk snel en na een aantal regenbuien waren de gazons weer groen.
Anders gesteld was het met de heesters, heggen en kleine bomen. Sommigen lieten hun blad volledig vallen. Ze leken wel dood. Het komend voorjaar zal duidelijk worden wat opnieuw groen wordt of wat dood is.
Ook de grote bomen hadden duidelijk last van de droogte en de hitte. Opmerkelijk was dat, toen er eenmaal regen gevallen was, de bomen lang groen bleven en de bladverkleuring zo laat in de het seizoen begon. En het duurde lang voordat alle bladeren van de bomen gevallen waren.

Het klimaat wordt extremer. We moeten meer rekening houden met warme en droge zomers en met zware buien (gelukkig bleef de Bomenbuurt ook in 2018 gespaard voor hoosbuien).
Er wordt wel gezegd dat, wat temperatuur betreft, lente en herfst eigenlijk niet meer bestaan. Deze herfst hebben we daar iets van gemerkt.

Er wordt studie gedaan naar boom- en plantensoorten die in de toekomst kunnen overleven en gedijen. We zullen, ook in onze Bomenbuurt, groen en bomen hard nodig hebben om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen en te verzachten.
In het dossier ‘Groen in de stad’ van de Universiteit Wageningen staat bijv.:

  *  Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit,
vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging,dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes.
Groen is ook essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.
Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en recreëren.

 

Sneeuwklokjes

Voor iedereen die uitkijkt naar het voorjaar geven sneeuwklokjes alvast een sprankje lentegevoel. Sneeuwklokjes staan symbool voor ‘hoop’, opnieuw ontwaken en lenteverwachting. Een van de volksnamen voor dit eigenwijze bolgewasje is ‘vroegopjes’.
Sneeuwklokjes zijn ingevoerd uit het buitenland en werden vooral geplant bij oude landgoederen, stadswallen en boerenhoeven.
In de natuur helpen mieren een handje bij het verspreiden van sneeuwklokjes.  Aan het zaad zit een mierenbroodje: een wit zoet uitgroeisel dat mieren graag aan hun larven voeren.
Honigbijen en hommels komen al vanaf februari een licht oranjekleurig stuifmeel en zelfs kleine hoeveelheden nectar uit de bloempjes halen.
In het voorjaar staan sneeuwklokjes graag volop in de zon te bloeien. De rest van het jaar zitten de bolletjes verstopt in de grond. Maar eind november waren ze al op verschillende plaatsen in de Bomenbuurt te zien (zie onze website).

Uw donatie in 2019

Ongeveer 80% van de bewoners in onze Bomenbuurt is donateur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen. Voor ons is dat een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ook dat wij naar Woongoed en de gemeente een heel groot aantal buurtbewoners vertegenwoordigen.
Wanneer u donateur bent, hebt ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen. Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij eind februari af. Ons incassant-ID is NL69ZZZ220582880000 en de omschrijving is ‘donatie Stichting Bomenbuurt Griffioen 2019’.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze stichting.

Denkt u bij sneeuwval aan het schoonhouden van uw stoep?
U doet daar uw (oudere) buurtbewoners een groot plezier mee!
En mogelijk kunt u hen dan ook op een andere manier helpen!

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2018

Bomenburen beeldmerk

Een ‘Emmerkaart’

In september hebben al onze donateurs een boekje gekregen waarin o.a. een aantal stukjes staan over de ontstaansgeschiedenis van onze Bomenbuurt. Naar aanleiding daarvan liet een buurtbewoner ons een zgn. ‘Emmerkaart’ zien.
Voordat plastic vuilniszakken en afvalcontainers (zwart of groen) hun intree deden, hoorde bij ieder huis in Middelburg een metalen vuilnis-emmer die wekelijks geleegd werd. Bij elk nieuw huis kregen de eerste bewoners zo’n vuilnisemmer met een daarbij behorende instructiekaart. Onderstaande Emmerkaart is op 29 oktober 1949 (toen dit huis dus net gebouwd was) aan de eerste bewoners van Essenlaan 13 uitgereikt. Lees verder