griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

Waterwerken in de Bomenbuurt

Het schiet lekker op met de waterafvoerwerken in de Bomenbuurt. Goede weersomstandigheden en het grondwaterpeil is nog steeds laag na deze extreem droge zomer. Wat er zoal gedaan wordt kunt je hier nalezen    Bomenburen 2018-4 -juli

 


Een reactie plaatsen

Kruidentuin juni 2017 (natuurbericht)

In het midden van de Bomenbuurt Griffioen ligt de Kruidentuin.
Veel planten staan nu in bloei.
Kom met je schaartje om een toefje tijm, een takje dragon of een beetje bieslook.

 

kruidentuin overzicht


Een reactie plaatsen

De grote kaardebol (natuurbericht)

kaardebol Kornoeljelaan -2Op verscheidene plaatsen in de Bomenbuurt is de grote kaardebol te zien.  Twee meter hoog en wijd vertakt is het een plant die de aandacht trekt.
Ofschoon een stekelige plant, is de kaardebol geen distel en valt hij in Nederland onder de beschermde wilde flora.

Sommigen staan nog in bloei. Die bloei begint met een krans van lila bloemetjes in het midden van de bol en verspreidt zich naar boven en onder. Hierdoor zijn twee bloeiende ringen te zien. Ze worden druk bezocht door diverse soorten insecten zoals de aardhommel en de steenhommel.

kommetje waterBijzonder bij de grote kaardebol is het kommetje dat gevormd wordt tussen de steel en de bladvoet van de bladeren die tegenover elkaar staan.  Hierin wordt regenwater opgevangen en de plant voegt er zelf ook vocht aan toe. Insecten, zoals mieren, bladluizen en vliegjes verdrinken als ze hierin terechtkomen. De plant neemt mineralen van deze dode insecten op.

De uitgebloeide bloemhoofdjes van de kaardebol werden in de Middeleeuwen gebruikt voor het ruwen = kaarden van wollen stof. Voor dit doel werd de grote kaardebol speciaal gekweekt.
In de natuurgeneeskunde wordt tegenwoordig een tinctuur van de wortels van de kaardenbol wel genoemd als verlichting bij de ziekte van Lyme.

 

kaardebollen


Een reactie plaatsen

Vogels in de Bomenbuurt (natuurbericht)

Zo langzamerhand zijn de wintergasten vertrokken of staan op het punt dat te doen. Op de voertafel zien we nog steeds groenlingen, vanaf half november doen ze zich tegoed aan de zonnepitten.  De mannetjes gaan steeds meer ruzie maken en zijn toe aan een eigen territorium om te broeden. In de Kornoeljelaan klinkt hun langgerekte schrie-ie-ie roep. Over een week of wat zijn ze verdwenen tot het volgende jaar.
De vinken zijn al eerder vertrokken.

De Vlaamse gaai, merel en  Turkse tortel broeden in de Bomenbuurt.  Roepende tortels proberen roe-koe-koek steeds een nest te maken op de balk boven het balkon en dat mislukt keer op keer. Een boom is een betere plek.
De Vlaamse gaai komt ’s winters pinda’s halen, verstopt dan een voorraadje in tuin en plantsoenen en weet dat later feilloos  te vinden.

koolmees uit mussenkast

koolmees uit mussenkast foto Ineke W

Op de zijgevels in de Kornoeljelaan en Sleedoornlaan zijn mussen-broedkasten opgehangen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door de mezen. De foto is van 2015, let u ook op of er weer nieuwe gasten komen? (of zijn het dan dezelfde?)

 

blauwe reiger op Bomenbuurtdak

blauwe reiger op Bomenbuurtdak

 

De blauwe reiger staat vaak te vissen aan de rand van de vijver in de Berkenlaan. Maar hij lust ook wel een visje of een kikker uit de tuinvijver.

 

In de Eikenlaan zit dit jaar een eksternest hoog in een eik. Leuk en niet leuk, eksters zijn rovers van andermans eieren en jonge vogels maar ook dat is natuur.

eksternest -Eikenlaan

eksternest -Eikenlaan

Nu we het toch over rovers hebben; even een uitstapje naar de Sint Laurense Weihoek. Vlak bij huis dus. Dat is het prachtige broedgebied van weidevogels zoals grutto, kievit, kluut, steltkluut en tureluur. Vorig jaar zijn er veel broedsels opgegeten door de vossen. Het Zeeuws Landschap, beheerder van dit gebied, heeft nu als proef een rasterhek met stroom geplaatst in de hoop de vossen weg te houden.

Terug in de Bomenbuurt horen we overal de roffel van de grote bonte specht. Heeft u het ook gehoord en weet iemand waar ze broeden? De bonte specht komt gelukkig steeds meer voor in Nederland. Tot voor een jaar of tien zag je ze nauwelijks in Zeeland.

 

bonte specht, foto Ton Hubrechtse

bonte specht Ton Hubrechtse