griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2021

Bomenburen beeldmerk

Het CBS in uw buurt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft per wijk cijfers over inwoners, huishoudens e.d. (www.cbsinuwbuurt.nl).
Hier vindt u ook de cijfers voor de wijk Griffioen (dus niet alleen de Bomenbuurt). Tabel CBS GRIFFIOEN
Daarnaast cijfers voor Middelburg (zonder Arnemuiden en Nieuw en St. Joosland).
Inderdaad: in de wijk Griffioen wonen naar verhouding veel oudere bewoners.

Gesprek met Woongoed: waarover?

Als Stichting Bomenbuurt Griffioen onderhouden wij niet alleen het groen in onze buurt maar functioneren we ook als bewonerscommissie. Als zodanig hebben we ieder jaar overleg met Woongoed. Vervolgens plaatsen we in Bomenburen een verslag van dit gesprek zodat u op de hoogte bent. In 2020 hebben we bijv. gevraagd naar duurzaamheids-maatregelen en zonnepanelen. (Zie voor het verslag ‘Bomenburen – januari 2021’ op onze website.)

Ook dit jaar willen we weer een gesprek met Woongoed aanvragen. En zullen wij weer vragen naar duurzaamheidsmaatregelen en zonne-panelen.  Daarnaast willen we graag weten welk onderhoud aan de huizen voor de komende tijd in de planning staat en wat de sociaal wijkbeheerder in onze wijk opgemerkt heeft. Hij zou bijv. extra aandacht besteden aan het onderhoud van de (voor)tuinen.

Meedenken van uw kant stellen wij zeer op prijs! Wat moeten wij (ook) ter tafel brengen? Stuur uw suggesties naar stboomgrif@zeelandnet.nl


Nu wij het toch over voortuintjes hebben ………

Van verschillende medebewoners horen wij dat planten en rozen in de voortuintjes soms zover over de stoep groeien dat passeren niet meer kan. Vooral oudere mensen met bijv. een rollator hebben hier veel last van. Zij moeten dan ‘stoep-af, stoep-op’ terwijl zij al slecht ter been zijn! En ook rolstoelen kunnen niet langs wanneer de begroeiing over de stoep hangt.
Daarom de vraag: wanneer dit ook over uw voortuintje gaat, wilt u dan rozen en andere planten in uw voortuintje zover terug snoeien dat het voor voetgangers geen verhinderingen oplevert?
Overigens geldt dat ook voor fietsen e.d. die voor het huis staan. Ook die zijn soms een hinderlijke sta – in –  de –  weg.

Blad ruimen

Om ons heen zien we de bladeren van de bomen verkleuren en afvallen. Ze vallen ook op de gazons. Wat doen we daarmee?
Kleine en lichte bladeren waaien wel weg. Die tasten het gras niet aan. Maar groter en zwaarder blad, zoals dat van essen, esdoorns, eiken en kastanjes bevatten veel loog of zuur. Deze bladeren waaien minder snel weg. Wanneer zij blijven liggen en gaan rotten, verstikken zij het gras waardoor dit afsterft en er kale plekken in de gazons komen. Daarom moet dit blad weggehaald worden.

Ieder jaar ruimen vrijwilligers van de Stichting Bomenbuurt in november het blad op de grasvelden in onze buurt op. (Extra hulp daarbij kunnen wij zeker gebruiken. Stuur een mailtje naar stboomgrif@zeelandnet.nl)
Er is een afspraak met de gemeente gemaakt dat wij de bladeren op de straten kunnen storten en dat de veegauto van de gemeente ze daar opzuigt en vervolgens afvoert.

Onze vrijwilligers ruimen niet het blad op de stoepen en in de voor-tuintjes op. Dat is de verantwoording van de bewoners. Veegt u deze bladeren op straat, dan neemt de gemeente ze mee.

Het tijdstip van ons bladruimen is afhankelijk van de bladval (het ene jaar vallen de bladeren eerder dan het andere jaar) en van het moment waarop de veegauto naar de Bomenbuurt komt. Daardoor duurt het soms wat langer voor alles weg is.

Snoeien en uw snoeiafval

Heesters snoeien kan het beste gedaan worden wanneer er geen blad meer aan de struiken zit. Daarom willen wij op maandag 13 december nog een snoeironde hebben. Rond die datum kunt ook u uw snoeiafval kwijt op onze stortplaatsen in de Kornoeljelaan en de Olmenlaan.

 

  *Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
    Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/   

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2021

Bomenburen beeldmerkKasteel Hoogerzael: blinken en verzinken

In het vorige artikel (in Bomenburen mei 2021, na te lezen op onze website) hebben we gezien dat er rond 1700 op de plaats van Speelhof Hoogerzael een indrukwekkend kasteel stond, omringd door tuinen met zeldzame bomen en planten.

In de 18e eeuw ontstond er steeds meer behoefte aan betrouwbaar kaartmateriaal. In opdracht van o.a. de Staten van Zeeland maakten de cartografen David en Anthony Hattinga daarom kaarten van Walcheren. Op onderstaande kaart uit 1750 is aan de rechterkant van de ‘Seijs Straat’ het gebied van kasteel Hoogerzael herkenbaar (onder de letter R).G

In de 17e eeuw was Middelburg een welvarende handelsstad en de elite en de rijke kooplieden bouwden van hun winsten volop buitenhuizen voor zichzelf. Aan het eind van de 17e eeuw waren er ongeveer 270 buitenplaatsen op Walcheren, velen omringd door prachtig aangelegde tuinen en lusthoven. Maar halverwege de 18e eeuw begon dit te veranderen. De handel, die voor zoveel inkomsten had gezorgd, stortte in en er kwam een einde aan de welvaart in de Zeeuwse steden.

Voor de stedelijke elite werd in deze teruggang het onderhoud van hun grote buitenplaatsen vrijwel onbetaalbaar. Vaak waren er meerdere tuinlieden in dienst en al was er wel wat opbrengst uit houtkap, moestuin en boomgaarden, toch waren de kosten veel hoger dan de opbrengsten. Door deze economische achteruitgang verdwenen er in het laatste deel van de 18e eeuw veel buitenplaatsen op Walcheren. Dit nog versneld door de Franse inval en bezetting (1795 – 1814).
Veel van deze buitenhuizen werden verkocht aan boeren. Die braken de huizen af, gebruikten de stenen om weer iets anders te bouwen, kapten de bossen en ploegden de tuinen om tot akkerland.

Waarschijnlijk is dit alles ook met kasteel Hoogerzael gebeurd. Bekend is dat Hoogerzael in 1796 gekocht werd door Caspar van Citters. Hij betaalde daar 1300 Vlaamse ponden voor. Maar negen jaar later, in 1805, verkocht hij het weer. En hij leed flink verlies. Bij de verkoop bracht de buitenplaats nog maar 900 ponden op. In deze jaren van economische achteruitgang was de waarde van dit onroerend goed dus ruim 30% verminderd. De nieuwe eigenaar heeft Hoogerzael mogelijk nog wel een poosje als buitenplaats of woonhuis in gebruik gehouden maar daarna is het kasteel toch afgebroken. In het kadastrale minuut-plan uit 1820 (een overzicht van het hele grondgebied met gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de oppervlakte) komt op de plaats waar Hoogerzael eens stond geen buitenhuis meer voor.

Toch weten we wel waar Hoogerzael gestaan heeft. Op de volgende bladzij staat een deel van een kadastrale kaart uit 1832. Op deze kaart zijn in de percelen achter de bebouwing van de Seisweg nog diverse waterpartijen te zien. In het vorige artikel zagen we dat Smallegange eind 17e eeuw in zijn Kronieken schreef “het oud Ridderlijk Huis Hoogerzael is vierkant rondom uit het water opgetrokken”. Op een andere plaats schreef hij over “de vijver die breed en diep rondom het Huis loopt”.  Wanneer we deze gegevens naast de kaart leggen dan moet het ‘hoefijzer’ in het midden wel de gracht rond het kasteel geweest zijn en moet het kasteel daarbinnen gestaan hebben. Dat is dus waar nu de eerste huizen van het Seispark staan.
Zoals we in een volgend artikel zullen zien, zijn inderdaad bij de bouw van deze huizen op die plaats nog de fundamenten van het oude kasteel gevonden. Dus wanneer het kasteel er nu nog zou staan, zouden we door de Olmenlaan er recht op af fietsen.

hoogerzaal
Op dit kaartje uit 1832 staat rechtsonder de vest met de singel. Van daar loopt naar linksboven de Seisweg met aan de rechterkant bebouwing. Het ‘hoefijzer’ in het midden is een deel van de vijver of gracht rond kasteel Hoogerzael.
Vaag is op dit kaartje ook de huidige bebouwing te zien.

Aan wie Hoogerzael in 1805 verkocht is, is niet bekend. Wel weten we dat het grondgebied van Hoogerzael rond 1900 in bezit was van de familie Lorier. Zij hadden een grote boerderij op de Seisweg, daar waar nu de twee-onder-een-kap woningen staan (nrs. 139 t/m 153).
Voor de tweede wereldoorlog waren de patronen van de voormalige vijvers en sloten nog goed in de percelen herkenbaar. Na de inundatie van 1944, waarbij maandenlang de eb en vloed van het zoute water over Hoogerzael spoelden, was er van dit patroon niet veel meer te zien. Maar ook nu nog zijn er, waar sloten gelegen hebben, zwakke plekken. Een zware machine kan daarin wegzakken.

Heggen snoeien en uw tuinafval

Tweemaal per jaar snoeien wij de heggen. Na de eerste snoeidag in mei zal onze tweede snoeidag op  donderdag 26 augustus zijn. We verzamelen het snoeiafval weer aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. U kunt ook dan uw eigen snoeiafval op onze afvalhoop gooien. Een aantal dagen later wordt dit door de gemeente afgevoerd. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/

 

 


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2021

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Onlangs heeft de gemeente tien nieuwe bomen in de Bomenbuurt geplant: twee in de Esdoornlaan, drie in de Kastanjelaan en vijf in het grasveld achter de Kastanjelaan. Al eerder hadden wij aangedrongen op herplanting in de Kastanjelaan maar de gemeente wilde dit liever tegelijk met bomenplant in andere straten doen.

In de Esdoornlaan zijn in 2020 enkele verouderde en verwilderde rozen-perkjes en drie Noorse Esdoorns door de gemeente verwijderd. Er zijn nu twee rode esdoorns (Acer rubrum) geplant.  Deze boom is oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten. De boom bloeit in maart voor de bladeren er aan komen en heeft opvallend rode bloemen. In de herfst verkleuren de groene bladeren in een wat paarsachtig rood.

In de Kastanjelaan moesten in de afgelopen jaren wegens de zgn. bloedingsziekte enkele oude kastanjebomen gerooid worden. Daar zijn nu drie ‘tamme kastanjes’ (Castanea sativa) voor terug geplant. De tamme kastanje komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Zoals de naam al doet vermoeden zijn de vruchten van deze boom eetbaar. Dit in tegenstelling tot de mooie glanzende kastanjes die kinderen graag verzamelen
(de paardenkastanjes). Die zijn giftig.

Tamme kastanjes zitten met twee tot vier stuks in een bolster of napje. Je kunt ze rauw eten, poffen, roosteren of koken. In de herfst zijn ze ook wel in winkels te koop.

Achter de Kastanjelaan moesten enkele oude grote populieren gerooid worden omdat zij bij storm een gevaar konden opleveren. Er zijn nu op dit grasveld vijf amberbomen (Liquidambar styraciflua) geplant. Deze bomen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en hebben aan de ene kant veel zon nodig maar kunnen daarnaast ook goed tegen de nattigheid van dit soms drassige grasveld.
De bladeren hebben mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje. Het oliehoudende sap, dat hars wordt, bevat geneeskrachtige stoffen en werd door indianen daarom gebruikt bij wonden, huidkwalen, problemen met de spijsvertering en verkoudheid. Wist u trouwens dat het sap van deze bomen in Amerika gebruikt wordt als basis van kauwgom? Deze grondstof zit ook in de hier bekende groene pakjes chiclets kauwgom.

Overleg met Woongoed

Op 28 oktober jl. hadden wij, als bewonerscommissie voor de Bomenbuurt, ons jaarlijks overleg met Woongoed. Woongoed werd vertegenwoordigd door dhr. Richard Blom (medewerker participatie en relatiebeheer) en dhr. Michiel Geldof (medewerker inspectie). We hebben het gesprek als een open en plezierig overleg ervaren.

Om te beginnen hebben wij onze dank uitgesproken voor de jaarlijkse bijdrage die we van Woongoed ontvangen om ons werk als bewonerscommissie te kunnen doen en voor het doorgeven van mutaties zodat wij nieuwe bewoners in de Bomenbuurt kunnen verwelkomen met een informatiepakketje. Daarna zijn o.a. de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

* Huizen in onze wijk die leeg komen te staan gaan over naar de vrije sector. We hebben er nogmaals voor gepleit dit te beperken tot een bepaald percentage van de wijk, zodat deze ruime huizen ook beschikbaar blijven voor grotere gezinnen die dan, dankzij de huurtoeslag, in een groter huis kunnen wonen. Op dit moment zijn er 15 van de 112 huizen in onze buurt verhuurd boven de liberalisatiegrens.

* Eind april hebben wij allen van Woongoed de ‘Aankondiging huuraanpassing per 1 juli 2020’ ontvangen met daarbij o.a. de puntentelling voor de woningwaardering. Deze telling was naar onze mening op enkele onderdelen niet juist. Richard gaf aan dat dit kwam door een nieuw systeem van meten en registreren. Wanneer een huis leeg komt of wanneer een huurder het meldt, wordt het opnieuw bekeken en zo nodig recht gezet. Overigens bleek het verschil niet van invloed te zijn op de huurprijs.

* Wanneer bewoners, bijv. om veiligheidsredenen, willen overstappen op elektrisch koken is dat voor eigen rekening. Bewoners moeten hiervoor wel toestemming vragen bij Woongoed. Dit in verband met een juiste aanleg van extra elektra. Het moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten gegeven. De verandering hoeft niet ongedaan gemaakt te worden bij het verlaten van de woning.

* Wanneer bewoners ontevreden zijn over een reparatie of nieuwe voorziening door bouwbedrijf  Joziasse moeten zij dit eerst bij Joziasse aangeven. Voor een blijvende klacht kan een huurder via de site of per mail een melding doen bij Woongoed. Woongoed is de eigenaar van de woning en dus verantwoordelijk.
Woongoed wil graag op de hoogte zijn van de (on)tevredenheid van de bewoners. Via het klanttevredenheidsonderzoek worden bewoners benaderd met de vraag  of de reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd. U ontvangt de uitnodiging per mail.

* Woongoed Is van plan  in 2021 in onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij zal ook bekeken worden of het mogelijk is op de huizen zonnepanelen aan te brengen. Overigens is daarvoor toestemming van de gemeente nodig omdat de Bomenbuurt een gemeentelijk monument is. Als duidelijk is wat Woongoed kan en wil gaan doen zullen huurders hierover in 2022 geïnformeerd worden. Uitvoering van onderhoudsmaatregelen zoals schilderwerk e.d. worden bij voorkeur gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen.

* Als Stichting Bomenbuurt constateren wij dat er al redelijk wat tuinen in de buurt zijn versteend en vinden het jammer dat dit in een groene wijk gedaan wordt. Wat gebeurt er met deze tuinen als de bewoners weggaan? Richard geeft aan dat bewoners vrij zijn tegels te leggen maar dat bij mutatie de tuin in de originele staat moet worden teruggebracht (tenzij de nieuwe bewoners de versteende tuin overnemen).  Sinds begin 2020 wordt daarvoor uitgegaan van maximaal één derde terras en twee derde groen. De voortuintjes horen bij de huizen en dus zijn de  bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tuintjes.

* Woongoed start volgend jaar met sociaal wijkbeheer in alle wijken, dus ook in de Bomenbuurt. Sociaal wijkbeheerders zijn zichtbaar in de wijk en makkelijk aanspreekbaar. Het is de bedoeling dat zij er op letten dat het in de wijk schoon, heel en veilig blijft. Daarbij wordt ook naar de tuinen gekeken. Verder probeert een sociaal wijkbeheerder problemen tijdig te signaleren en deze op te lossen voor ze uit de hand lopen. Natuurlijk zal een sociaal wijkbeheerder ook contact houden met een bewonerscommissie zoals de Stichting Bomenbuurt.

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/