griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2019

Bomenburen beeldmerk

De Seismolen

Wanneer je in de Bomenbuurt vanuit een slaapkamerraam in de richting van de singel kijkt, zie je de wieken van de Seismolen. Wat opvalt is dat deze molen nu veel vaker draait dan enkele jaren geleden.
Laten we eens gaan kijken.

Wanneer we bij de molen komen, zien we boven de ingang het jaartal 1728 staan + het stadswapen van Middelburg + vier familiewapens. Dit blijken de wapens van de thesauriers van de stad te zijn, die verantwoordelijk waren voor de financiën en in 1728 de opdracht gaven om deze molen te bouwen.  [ lees verder onder de foto’s ]

De Seismolen is een ‘stellingmolen’, dat is een molen met een omloop of stelling vanaf waar de molenkap gedraaid kan worden en de zeilen op de wieken gedaan worden. Zo’n molen is meestal hoog omdat bebouwing of bomen in de buurt vrije windvang belemmeren.
De stenen Seismolen is in 1728 gebouwd maar daarvoor stond er vanaf 1617 op die plaats ook al een molen. Dat was een houten molen en is op oude plattegronden nog te zien. Bij de laatste restauratie zijn stukken van de fundamenten van deze vorige molen gevonden. Samen met delen van oude wieken zijn ze verwerkt tot een zitbank op het pleintje voor de molen. Daarnaast is nog een groot blok steen opgesteld dat ook bij deze fundering hoorde.

Van de vier molens die in Middelburg nog overgebleven zijn, is de Seismolen de oudste. Het was oorspronkelijk een korenmolen waar eerst d.m.v. windkracht en later op de motor graan gemalen werd. Door oorlogsschade, stormschade en verwaarlozing was de molen in 1954 eigenlijk een ruïne. Toen kocht de gemeente Middelburg de molen en restaureerde het metselwerk, dus alleen de buitenkant. De molen werd vervolgens gebruikt als opslagplaats voor de gemeente. O.a. werden hier de katoenen brandweerslangen van de naastgelegen brandweerkazerne opgehangen. Deze moesten na gebruik steeds gedroogd worden om schimmelvorming te voorkomen en voor het drogen van deze lange slangen was de hoge molen zeer geschikt.

In 1974 werd de binnenkant van de molen in zoverre gerestaureerd dat de wieken weer konden draaien. Vanaf 2000 werd verder gewerkt aan het binnenwerk zodat de molen nu ook weer graan zou kunnen malen. Wel zorgden eerst de hoge bomen op het bolwerk voor flink wat wind-belemmering maar inmiddels is daar ook wat aan gedaan zodat de molen nu beter wind kan vangen.

De molen is ongeveer 23 m hoog, de omloop zit op een hoogte van ruim 8 m en de vier wieken zijn elk zo’n 13 m lang. Er zijn vijf molenaars, allen hobbyisten, die een opleiding gevolgd hebben voordat zij zich molenaar mogen noemen. Zij vinden het leuk om de molen zoveel mogelijk te laten draaien.

Wanneer we weggaan, zien we links van de molen nog een klein huisje staan. Dit is gebouwd in 1873 en werd vroeger als ontsmettingsruimte gebruikt. Textiel, kleding en (bedden)goed werden hier (bijv. na een besmettelijke ziekte) door middel van stoom ontsmet. Op dit moment maken de zeeverkenners van de scouting gebruik van het gebouwtje. Vandaar de boten die er liggen.

De Nationale Molendagen zijn dit jaar op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei. Ook de Seismolen is dan te bezoeken. U kunt dan de molen van onder tot boven bekijken en ook vanaf de omloop uw huis proberen te ontdekken.


Samen inzetten voor bijen, hommels en vlinders!

Steeds meer dringt het besef door dat bijen, hommels, enz. het moeilijk hebben en dat deze insecten onmisbaar zijn voor bijv. het bestuiven van bloemen en planten. Daarnaast zijn er ook steeds minder vlinders.
Wat kunnen we, ook in de Bomenbuurt, doen?
Een paar tips:

– Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in tuin of op verharding  (bijv. de stoep) omdat dit schadelijk kan zijn voor insecten. Tussen de verharding kunnen bijzondere zandbijen zitten (soms te zien aan kleine hoopjes zand) die met de bestrijdingsmiddelen geraakt worden.

– Zorg voor een gevarieerde en groene beplanting en zaai (wilde) bloemen.
Voor bijen, hommels en vlinders is een bloemrijke beplanting belangrijk. U kunt bijv. in de tuin een stukje met (wilde) bloemen inzaaien, die op verschillende momenten bloeien.
Op internet kunt u ook andere planten vinden die geschikt zijn voor bijv. bijen.

– Hang een bijen- en insectenhotel op waarin zij hun eitjes kwijt kunnen. Door deze op een zonnige plek in de tuin te plaatsen worden al verschillende soorten wilde bijen en hommels erg geholpen.

Wanneer ieder zo meehelpt, zouden al die stapjes bij elkaar de natuur in de Bomenbuurt een flinke duw in de goede richting geven.

Uw tuinafval kan rond 28 mei bij ons snoeiafval

Onze vrijwilligers snoeien 2x jaar een aantal hagen in de plantsoenen. Het snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Na 1 á 2 weken wordt dit afval (omdat het van openbaar groen afkomstig is) door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien, zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien.
Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

Onze eerste snoeidag zal zijn op dinsdag 28 mei. U ziet daarna de groenhopen wel liggen en kunt uw tuinafval erbij doen.

Dit jaar geen geveltuintjeswedstrijd

Het stukje grond voor het muurtje aan de voorkant hoort bij onze woningen en behoort door ons onderhouden te worden. Alle geveltuintjes bij elkaar kunnen een mooi visitekaartje van onze buurt zijn. Daarom hebben we nu 7 jaar achter elkaar een ‘geveltuintjeswedstrijd’ gehouden (met prijzen voor de mooiste tuintjes).
Dit jaar slaan we een keer over. Mogelijk volgend jaar weer.

In veel geveltuintjes staan rozen. Snoeit u die zo dat voorbijgangers er geen hinder van ondervinden?

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over

Advertenties


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2019

Bomenburen beeldmerk

Het besmeurde transformatorhuisje

Midden in onze wijk staat bij de vijver een transformatorhuisje dat het eigendom is van Enduris.
Door de graffiti die er op is gespoten, is het huisje een storend element in onze mooie wijk geworden.
Aan de directie van Enduris hebben wij daarom een brief gestuurd, voorzien van vier foto’s van dit gebouwtje.

Een deel van die brief staat hieronder:

Geachte directie,

De Bomenbuurt, het eerste deel van de wijk Griffioen in Middelburg, is een Gemeentelijk Monument. Deze bijzondere status is door de gemeente Middelburg gegeven vanwege de waardevolle (landschaps)cultuurhistorische
en architectonische elementen in de Bomenbuurt. Daaronder vallen ook de woningen en andere bouwwerken die ontworpen zijn door architect Arend Rothuizen.

Midden in onze wijk, op de hoek Berkenlaan – Kornoeljelaan, staat een transformatiehuisje dat eveneens ontworpen is door architect Arend Rothuizen. Helaas moeten wij constateren dat dit huisje nu een lelijke puist in de mooie Bomenbuurt is. Door de vele graffiti die er op gespoten is, is het gebouwtje een beeld van achteruitgang en verloedering. De bijgevoegde foto’s van de vier zijkanten van dit gebouwtje spreken voor zich.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen zet zich in voor het behoud van het unieke karakter van de Bomenbuurt. Daarom willen wij u, als eigenaar van dit transitiehuisje, vriendelijk maar dringend vragen dit gebouwtje schoon te maken zodat het als onderdeel van het Gemeentelijk Monument weer het aanzien heeft dat bij een monument past.

Helaas heeft Enduris ons gemeld dat zij niet overgaan tot het schoon-maken van dit gebouwtje. Hun juridisch medewerker heeft uitgezocht dat Enduris wel verantwoordelijk is voor onderhoud dat nodig is voor het behoud van dit huisje maar dat het verwijderen van graffiti daar niet onder valt. Bovendien stellen zij dat het voor Enduris ondoenlijk is hun duizenden transformatorstations, verdeelkasten, etc. schoon te houden.  De praktijk leert bovendien dat na het schoonmaken graffiti vaak weer snel terugkeert.

Wat nu???
Het beste wat wij kunnen doen is proberen door middel van begroeiing tegen de zijkanten van het huisje de graffiti zoveel mogelijk te bedekken.

Drie bomen gerooid

Natuurlijk zijn we zuinig op de bomen in de Bomenbuurt. Maar soms móet een boom gerooid worden.
Dat is bijv. het geval wanneer een boom ziek is of een gevaar oplevert.
Voor drie bomen in onze buurt was dat het geval. De gemeente (die verantwoordelijk is voor de bomen) heeft ze op vrijdag 22 februari gerooid. Het waren:

* De grote populier die op de hoek van de Abelenlaan en Park de Griffioen midden op het trottoir staat. Populieren groeien snel maar hebben vaak een levensduur van 50 à 60 jaar. Deze boom was 60 à 70 jaar oud. Het gevaar is in dat geval groot dat er bij een storm grote takken naar beneden komen. Dan wil je daar niet onder lopen. De boom moest weg en wordt niet vervangen.
* De eik die op de hoek van de Kornoeljelaan en de Eikenlaan in een bosschage en vrij dicht bij de hoekwoning stond. Iedereen heeft in de afgelopen zomer kunnen zien dat de helft van deze boom al dood was. Het was een zwakke boom geworden. Bij storm zou hij om kunnen gaan. Ook deze boom, midden in een bosschage, wordt niet vervangen.
* Een paardenkastanjeboom in de Kastanjelaan. Deze boom had de zgn. bloedingsziekte. Die ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. Wanneer deze vloeistof indroogt blijven er op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en er ontstaan scheuren in de bast. Het gevolg is dat de sapstroom wordt onderbroken. Takken beginnen af te sterven en uiteindelijk sterft heel de boom. De zieke kastanjeboom moest gerooid worden.

Al eerder zijn er in de Kastanjelaan kastanjebomen verwijderd. De gemeente heeft ons nu toegezegd dat er twee jonge kastanjes terug geplant zullen worden. We hebben gevraagd om tamme kastanjes. Deze zijn minder gevoelig voor de bloedingsziekte dan paardenkastanjes.
Deze bomen worden niet nu geplant, nu het bijna voorjaar is. Jonge bomen wortelen nog niet diep en een droge zomer zouden zij mogelijk niet overleven. Daarom komen de nieuwe bomen pas in het najaar.

Andere groenberichten

Hoe snoeit u uw roos?
De laatste jaren zijn in veel voortuintjes klimrozen geplant en misschien hebt u ook rozen in de ‘achtertuin’ van uw woning.
Rozen moeten in het voorjaar gesnoeid worden. Maar hoe doet u dat?

Op zaterdagmorgen 23 maart zal vanaf 10.00 u in de Eikenlaan uitgelegd en voorgedaan worden hoe u uw (klim)roos snoeit. Met als resultaat dat uw rozen deze zomer nog mooier gaan bloeien.

Nieuwe forsythia in de Lijsterbeslaan
Op de snoeidag van 18 december is o.a. het forsythia-perkje in de Lijsterbeslaan aangepakt. Het was hard nodig. De ribes die er ook in stond is er uitgehaald en de oude forsythia-struiken zijn fors terug-gesnoeid. Het perkje lijkt nog erg kaal maar er zijn al nieuwe forsythia-struiken aangeplant. Geef ze even de tijd.

Een afdakje voor de helft van de prijs?

Bij veel woningen in onze Bomenbuurt is door de firma ATM een over-kapping over de ‘poort’ (het binnenplaatsje naast de voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: een afdakje tot de helft van de poort, over de hele poort, over de poort bij een hoekwoning….
Nog steeds heeft de Stichting Bomenbuurt Griffioen de mogelijkheid zo’n afdakje te subsidiëren. Daardoor betaalt u bij aanschaf de helft van de prijs.
Interesse? Zie https://griffioengroen.com/voor-bewoners/

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2019

Bomenburen beeldmerk

Nieuwe bomen in de Bomenbuurt

Het zal u niet ontgaan zijn. In september zijn drie grote populieren naast de vijver in de Berkenlaan gerooid.
Deels om ruimte te maken voor de waterafvoerwerken en deels omdat ze bijna zeventig jaar oud waren en dat is oud voor een populier. (In de komende jaren zullen wel meer bomen in onze buurt wegens ouderdom gerooid moeten worden.)

In de plaats van de bomen die verdwenen zijn, heeft de gemeente bij
de vijver nieuwe bomen aangeplant. Geen populieren maar andere soorten.

 Aan de Olmenlaankant, achter de Eikenlaan, staat nu aan het eind van de vijver een  slanke, zuilvormige, groene beuk. Hij kan goed tegen warme en droge omstandigheden.

Een eindje verder is een lindeboom geplant. Er staan al meerdere lindebomen in de Bomenbuurt, één op de hoek Esdoornlaan/Abelenlaan, één in de Olmenlaan en drie in de Kornoeljelaan ter hoogte van de vijver.
De nu geplante lindeboom is een andere soort en heeft zo’n leuke Nederlandse naam. Aan de bladranden zitten lange karteltjes/naaldjes en daarom heet hij gewimperde linde. In tegenstelling tot de andere lindebomen bloeit hij pas in juli/augustus met een heerlijke geur. Een prima boom voor honingbijen en andere nectarminnende insecten.

Verderop heeft de gemeente een catalpa ofwel trompetboom gezet. Een boom met een ronde vorm en grote bladeren. Hij bloeit in de zomer. Dus ook weer een geschikte boom voor bijen en zweefvliegen.

Naast de kruidentuin is een amberboom aangeplant. De amberboom heeft grote handvormige bladeren en verkleurd prachtig rood in de herfst. Hij kan goed hitte en droogte verdragen. In het begin van de Lijsterbeslaan, aan de kant van de Olmenlaan, staat ook een amberboom. De amberboom wordt wat groter dan de andere nieuwe bomen.

Wat opvalt bij de keuze van de gemeente voor deze nieuwe bomen is dat er meer rekening gehouden is met extreme weersomstandigheden zoals droogte en hitte.

Een groene terugblik (en vooruitblik)

De zomer van 2018 was erg droog en erg warm. De gazons in onze Bomenbuurt werden geel en de gemeente hoefde niet te maaien. Maar gras herstelt wonderlijk snel en na een aantal regenbuien waren de gazons weer groen.
Anders gesteld was het met de heesters, heggen en kleine bomen. Sommigen lieten hun blad volledig vallen. Ze leken wel dood. Het komend voorjaar zal duidelijk worden wat opnieuw groen wordt of wat dood is.
Ook de grote bomen hadden duidelijk last van de droogte en de hitte. Opmerkelijk was dat, toen er eenmaal regen gevallen was, de bomen lang groen bleven en de bladverkleuring zo laat in de het seizoen begon. En het duurde lang voordat alle bladeren van de bomen gevallen waren.

Het klimaat wordt extremer. We moeten meer rekening houden met warme en droge zomers en met zware buien (gelukkig bleef de Bomenbuurt ook in 2018 gespaard voor hoosbuien).
Er wordt wel gezegd dat, wat temperatuur betreft, lente en herfst eigenlijk niet meer bestaan. Deze herfst hebben we daar iets van gemerkt.

Er wordt studie gedaan naar boom- en plantensoorten die in de toekomst kunnen overleven en gedijen. We zullen, ook in onze Bomenbuurt, groen en bomen hard nodig hebben om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen en te verzachten.
In het dossier ‘Groen in de stad’ van de Universiteit Wageningen staat bijv.:

  *  Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit,
vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging,dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes.
Groen is ook essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.
Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en recreëren.

 

Sneeuwklokjes

Voor iedereen die uitkijkt naar het voorjaar geven sneeuwklokjes alvast een sprankje lentegevoel. Sneeuwklokjes staan symbool voor ‘hoop’, opnieuw ontwaken en lenteverwachting. Een van de volksnamen voor dit eigenwijze bolgewasje is ‘vroegopjes’.
Sneeuwklokjes zijn ingevoerd uit het buitenland en werden vooral geplant bij oude landgoederen, stadswallen en boerenhoeven.
In de natuur helpen mieren een handje bij het verspreiden van sneeuwklokjes.  Aan het zaad zit een mierenbroodje: een wit zoet uitgroeisel dat mieren graag aan hun larven voeren.
Honigbijen en hommels komen al vanaf februari een licht oranjekleurig stuifmeel en zelfs kleine hoeveelheden nectar uit de bloempjes halen.
In het voorjaar staan sneeuwklokjes graag volop in de zon te bloeien. De rest van het jaar zitten de bolletjes verstopt in de grond. Maar eind november waren ze al op verschillende plaatsen in de Bomenbuurt te zien (zie onze website).

Uw donatie in 2019

Ongeveer 80% van de bewoners in onze Bomenbuurt is donateur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen. Voor ons is dat een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ook dat wij naar Woongoed en de gemeente een heel groot aantal buurtbewoners vertegenwoordigen.
Wanneer u donateur bent, hebt ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen. Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij eind februari af. Ons incassant-ID is NL69ZZZ220582880000 en de omschrijving is ‘donatie Stichting Bomenbuurt Griffioen 2019’.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze stichting.

Denkt u bij sneeuwval aan het schoonhouden van uw stoep?
U doet daar uw (oudere) buurtbewoners een groot plezier mee!
En mogelijk kunt u hen dan ook op een andere manier helpen!

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

Waterwerken in de Bomenbuurt

Het schiet lekker op met de waterafvoerwerken in de Bomenbuurt. Goede weersomstandigheden en het grondwaterpeil is nog steeds laag na deze extreem droge zomer. Wat er zoal gedaan wordt kunt je hier nalezen    Bomenburen 2018-4 -juli