griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2020

Bomenburen beeldmerk
Buurthulp Griffioen

Buurthulp? Wat is dat?
Natuurlijk weten we wat ‘buren helpen’ is: iets doen voor je buren wat zij zelf door omstandigheden nu niet kunnen. Buurthulp is iets dergelijks, maar dan niet alleen voor directe buren maar voor ‘buren’ in de hele wijk.

Een aantal maanden geleden is door de Stichting Griffioen De Wijk en door Welzijn Middelburg ‘Buurthulp Griffioen’ opgezet. Ruim 20 wijkbewoners hebben zich aangemeld om, wanneer dat nodig is, een andere bewoner van de Griffioen even te helpen. Het gaat daarbij steeds om tijdelijk helpen en om hulp die de professionele hulpverlening niet biedt. Om incidentele hulp, niet om structurele hulp. Denk bijv. aan: samen een stukje wandelen, vervoer naar het ziekenhuis, medicijnen halen, boodschappen doen, voorlezen, een klein klusje in en om het huis, enz. Zo is bijv. in de afgelopen maanden iemand geholpen die door haar rug gegaan was en even een paar dingen in huis niet kon doen.

De Bomenbuurt is onderdeel van de wijk Griffioen en dus betreft ‘Buurthulp Griffioen’ ook ons.
Misschien zou u nu of in de toekomst net even wat eenvoudige hulp kunnen gebruiken. Hoe komt u dan in contact met iemand die dit best een keer zou willen doen? Daarvoor wisselen wij drieën elkaar af als coördinator. Een van ons kunt u op werkdagen telefonisch bereiken tussen 11.00 en 13.00 u. Wij hebben de lijst met vrijwilligers en proberen dan iemand te vinden die u de helpende hand wil bieden. Vervolgens neemt deze persoon contact met u op.

Het tel.nr. van Buurthulp Griffioen is 06 45 31 81 44.
Daarnaast kunt u ons mailen via buurthulpgriffioen@gmail.com.

De buurthulpcoördinatoren:
Marianne Fenning
Sjanie Lukasse
Piet de Rijke

Kamp Seisweg

“Na de overgave van Japan riepen Indonesische nationalisten in augustus 1945 de Republiek Indonesië uit. De Nederlandse regering beschouwde dit als een opstand binnen de kolonie Nederlands-Indië en wilde haar gezag weer herstellen. Er ontstond daardoor een jarenlange guerrillaoorlog van de Indonesische nationalisten tegen het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.
Bij de KNIL zaten ook Zuid Molukse militairen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen ongeveer 3600 van deze militairen, met hun gezinnen, naar Nederland.
Omdat gedacht werd dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn, werden ze ondergebracht in  centrale woonoorden.
Een van deze woonoorden was Kamp Seisweg in Middelburg.”
Lenie Boonman-Usmany , een van onze Bomenbuurtbewoners, vertelt:

Herinneringen aan Kamp Seisweg

Begin jaren ’51 tot ’61 was er een kamp gevestigd waar tegenwoordig de Scholengemeenschap CSW staat. Ik denk dat de meeste bewoners van de Bomenbuurt dit niet weten. Op de plaats waar nu de CSW staat stond ons Kamp Seisweg, omringd door sloten, weilanden en boerderijen. In die periode heb ik er met mijn familie gewoond. In die tijd stonden er verder alleen de 112 nieuwe woningen van de Bomenbuurt, die destijds ongeveer 5 jaar oud waren.

Mijn ouders, twee oudere zussen en ik zijn in 1951 naar Nederland gekomen. Ik was destijds 6 à 7 maanden oud. Mijn vader zat bij de K.N.I.L. waar ook Molukse soldaten deel van uitmaakten. Op dienstbevel van de Nederlandse regering moesten zij met hun gezinnen naar Nederland komen. Zij zouden voor tenminste een halfjaar hier verblijven en dan weer terugkeren. De rest is geschiedenis. Het Kamp Seisweg bestond uit 5 barakken in U-vorm gebouwd. Mijn herinneringen aan die tijd zijn mij dierbaar. Ondanks dat we het niet breed hadden, maakte mijn moeder het altijd gezellig in huis. Mijn vader kreeg destijds 3 gulden zakgeld per week. De rest verdiende hij bij een melkfabriek en door bij een boer op het land te werken. Hij wilde zijn hand niet ophouden!

In onze kamer met de boer bij wie mijn vader werkte en zijn vrouw op bezoek

We hadden ook een kampbeheerder de heer Luyendijk. Je kon bij hem altijd terecht, en was zeer behulpzaam. De familie Luyendijk woonde ook op het terrein.

Voor ons, als kinderen, was het wonen in het kamp heel leuk. Er waren altijd andere kinderen om mee te spelen. We zaten op de Casembroot-school op de Zuidsingel. Daar gingen we lopend heen. Tweemaal per dag heen en tweemaal per dag terug.
Op vrijdag was het altijd wasdag. Dan gingen we naar het waslokaal en keuvelden we met andere kinderen terwijl we ons wasten in zinken teilen. Dat was altijd gezellig.

Mijn moeder leerde Hollands koken en sloot zich aan bij de Nederlandse Vrouwenbond. Ook naaide ze onze kleding en breide truien voor ons. We werden daarom ook de drieling genoemd omdat we altijd dezelfde  kleding droegen (zie foto hiernaast in de woonkamer met een buurmeisje).
We hebben tot 1961 in het kamp gewoond en zijn daarna verhuisd naar de Molukse Wijk in de Stromenwijk. Nu woon ik op Eikenlaan 17. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat ik weer terug ben gaan wonen in de Griffioen waar ik als kind veel gespeeld heb.

 

*voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JANUARI 2020

Bomenburen beeldmerk

De klok op de Seisweg

de Wilhelminaklok

Wanneer u vanuit de binnenstad via de Seisweg naar de Bomenbuurt gaat, kunt u altijd even op de klok bij de fietsenmaker zien hoe laat het is. Het is in Middelburg de enige straatklok (klokken aan gebouwen worden geen straatklokken genoemd).  Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd: waarom staat die klok daar en hoe komt hij daar? En wanneer u wat beter kijkt: waarom staan er op de klok de jaartallen 1898 en 1923 en de datum 6 september?

Om met dat laatste te beginnen: op 6 september 1898 werd koningin Wilhelmina beëdigd als vorstin. Op 6 september 1923 vierde zij dus haar 25-jarig regeringsjubileum. De Seisweg was toen nog een van de toegangs- en uitvalswegen van Middelburg en de bewoners vormden een aparte gemeenschap buiten (de vesten van) Middelburg. Ter gelegenheid van dit jubileum van de koningin vatten een aantal bewoners van de Seisweg en de Jodengang het plan op om op de Seisweg een openbare klok te plaatsen. Met dit doel werd op de Seisweg en in de Jodengang geld opgehaald en inderdaad kon van dit geld  een klok gekocht worden. Op de klok werden de bovenstaande jaartallen 1898 en 1923 en de datum 6 september aangebracht.

De klok kwam op de hoek van de Seisweg te hangen, tegenover de Jodengang en aan de muur van rijwielhandel Pieters, die daar toen was. In die tijd had nog vrijwel niemand een zak- of polshorloge. Zo’n openbare klok was dus voor iedereen heel handig. Het grapje dat al snel rond ging was natuurlijk dat degenen die niet meebetaald hadden eigenlijk ook niet op de klok mochten kijken.

Wilhelmina klok, garage Pieters Seisweg.
foto Beeldbank Zeeland

De klok was een elektrische klok, waarschijnlijk een van de eerste openbare klokken op stroom. Al gauw werd het een vast punt in het straatbeeld van de Seisweg, een onderdeel dat men niet meer zou willen missen. Het werd daarnaast een verzamelpunt om elkaar te ontmoeten of op elkaar te wachten.

De klok bleef totdat in 1978 de rondweg om Middelburg werd aangelegd. Voor de aanleg hiervan moest de Seissingel verbreed en de rijwielzaak (inmiddels garage) waaraan de klok hing, gesloopt worden. Maar de klok wilden de bewoners niet missen. Op 27 maart 1979 werd de klok terug-geplaatst, weer aan  het begin van de Seisweg maar nu op een paal. Bij deze herplaatsing kreeg de klok de officiële naam ‘Wilhelminaklok’.
Helaas: ook toen waren er vandalen. Een jaar later werd het glas van de klok ingegooid en daarom werd de klok door de gemeente weggehaald. Een gemis voor omwonenden en voorbijgangers.

Jaren gingen voorbij. Er kwamen nieuwe bewoners op de Seisweg en enkelen daarvan kwamen op het idee een straatfeest te organiseren. Het idee sloeg aan en velen wilden meewerken. Zo werd in 1996 de eerste ‘Sijsjesdag’ georganiseerd met kinderspelen, een rommelmarkt en een barbecue. Van de opbrengst van deze dag werd het speeltuintje aan de Seisweg opgeknapt. Ook voor de volgende Sijsjesdag werd naar een doel in de wijk gezocht en zo kwam de herinnering aan de vroegere klok, de Wilhelminaklok, weer boven. Waar was hij gebleven?

Na wat speurwerk bleek de klok op de zolder van de Stadsschuur te liggen, maar in vervallen toestand. Het glas was kapot, de wijzerplaat beschadigd, de klok zat helemaal onder het stof. Herstel zou enkele duizenden guldens kosten. Maar het idee de klok terug te plaatsen vond veel steun bij de buurtbewoners en het plan kreeg de hoofdprijs in de Spekcheque-verkiezing van de gemeente Middelburg. Zo kwam er voldoende geld bijeen.

De klok werd grondig gerestaureerd door de uurwerkmakerij Albert de Goeij en de Werkplaatsen Walcheren. Op 6 september (weer die datum) 1997 was het zover en werd de klok  opnieuw geplaatst. Nu op de hoek van de Seisweg en de Olmenlaan. En dank zij het initiatief van de bewoners van toen kunnen wij op weg naar huis allemaal weer zien hoe laat het is.

Over bladblazen en snoeien

bladval

In de herfst valt het blad van de bomen. Kleine en lichte bladeren waaien wel weg. Die tasten het gras niet aan. Maar groter en zwaarder blad, zoals dat van essen, esdoorns, eiken en kastanjes, bevat veel loog of zuur. Wanneer deze bladeren op de grasvelden blijven liggen en gaan rotten, wordt het gras verstikt waardoor dit afsterft. Om kale plekken in de gazons te voorkomen, moet dit blad dus verwijderd worden.

In november én december hebben wij het blad op onze grasvelden weer verwijderd. De gemeente geeft ons dan van te voren een seintje wanneer zij willen komen.
Wij mogen dan het bladafval op de straten storten. De veegauto van de gemeente zuigt ze daar op en voert ze af.
Daarnaast hebben we op 11 december weer gesnoeid in diverse bosschages in de buurt. Oud hout is verwijderd zodat jong hout in het voorjaar licht en ruimte krijgt om uit te groeien.
‘Snoeien doet bloeien’ zegt men. We hopen dus in het voorjaar weer te kunnen genieten van een prachtig bloeiende buurt.

Uw donatie in 2020

Ongeveer 75% van de bewoners in onze Bomenbuurt is donateur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen. Voor ons is dat een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ook dat wij naar Woongoed en de gemeente een heel groot aantal buurtbewoners vertegenwoordigen.
Wanneer u donateur bent, hebt ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen. Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij eind februari af. Ons incassant-ID is NL69ZZZ220582880000 en de omschrijving is ‘donatie Stichting Bomenbuurt Griffioen 2020’.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze stichting.

Denkt u bij sneeuwval aan het schoonhouden van uw stoep?
U doet  daar uw (oudere) buurtbewoners een groot plezier mee!
En mogelijk kunt u hen dan ook op een andere manier helpen!

  *voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

De grond onder onze voeten

Wist u dat de grond onder onze huizen voor een (klein) deel uit de vest afkomstig is? Onlangs las ik een artikel in ‘De Wete’, tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren, waarin stond dat vóór de oorlog modder uit de vest gestort werd op het terrein waar ná de oorlog onze huizen op gebouwd zijn. Dit artikel over ‘De vest van Middelburg’ van de hand van L. Cornelissen (‘De Wete’, juli 2007) neem ik met toestemming van de redactie hieronder over:

Enige tijd geleden zag ik in de vest van Middelburg tussen de Seisbrug en de Griffioen een vlot met daarop een graafmachine waarmee bagger van de bodem werd opgegraven. Dat deed me denken aan dezelfde locatie in de jaren rond 1934 toen daar iets heel anders te zien was. Het waren jaren van crisis en armoede. Veel mannen waren werkloos. Ze moesten elke dag naar het arbeidsbureau voor een stempeltje en aan het eind van de week kregen ze dan een bedragje dat amper de helft was van het normale arbeidersweekloon. Op allerlei manieren deed de overheid pogingen om een aantal mannen aan het werk te krijgen. Men noemde deze projecten ‘Werkverschaffing’.

Een van die projecten werd het uitbaggeren van de Middelburgse vest. Een aantal werklozen zou daarmee een normaal weekloon kunnen verdienen. Hoewel ze beseften dat het zwaar en smerig werk zou zijn, boden zich veel vrijwilligers aan. Daaruit kon een keuze worden gemaakt. Alleen mannen die gewend waren aan zwaar lichamelijk werk werden ervoor uitgekozen.

Zwaar en smerig werk is dan nog zachtjes uitgedrukt. De vest werd aan twee kanten afgedamd. Het water werd er zoveel mogelijk uitgepompt en toen de bodem zichtbaar werd, bleek die te bestaan uit een decimeters dikke laag vieze stinkende modder. De werkmannen hadden lieslaarzen gekregen, geen overbodige luxe, want ze zakten tot knie-hoogte in de derrie. Met een bladschop moest de derrie worden opgeschept en in een kiepkarretje worden gedeponeerd. De kar stond op een rails en een volgeschepte kar werd met handkracht de helling opgeduwd, doorgereden en leeggestort op het terrein waarop na de oorlog de huizen van de Griffioen zijn gebouwd.

Ondanks dit ellendige werk werd er toch veel gelachen. De lege kiep-karren die terugkwamen moesten het talud weer af. Soms werd het gebrekkige remsysteem gesaboteerd zodat de kar met hoge snelheid ergens beneden diep in de modder terecht kwam. Een dankbare klus om die daar uit te wurmen!
Ook gebeurde het regelmatig dat iemand zo ver in de modder was gezakt dat hij er op eigen kracht niet uit kon komen en er twee mannen nodig waren om het slachtoffer uit de zuigende smurrie te trekken. Het waren simpele voorvalletjes maar de mannen wisten daar op hun eigen manier iets leuks van te maken. Dat was wel nodig bij deze toch enigszins mensonterende vorm van werkverschaffing.
Dat alles om toch even een normaal arbeidersweekloon te kunnen verdienen.

Snoeien op 11 december

Het is onze bedoeling op bovenstaande datum dichtgegroeide bosschages in onze Bomenbuurt uit te dunnen. Wij storten dan ons snoeiafval weer op de bekende plaatsen (begin Olmenlaan en in de Kornoeljelaan). Wanneer u wilt kunt u uw snoeiafval daarbij deponeren. Enkele dagen later wordt het door de gemeente opgehaald.

Nogmaals zonnecertificaten

In september ontving u een uitnodiging voor een informatievond over zonnepanelen. Mét daarbij het aanbod van de Stichting Bomenbuurt Griffioen om deelname aan dit project te subsidiëren. Inmiddels is op 10 oktober deze informatieavond geweest. Een samenvatting staat hieronder.

  • Zonnepanelen wekken duurzame groene energie op en besparen CO2.
  • In dit project worden de zonnepanelen gelegd op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg. U kunt aan dit project deel-nemen door certificaten (met gegarandeerde opbrengst) te kopen.
  • Eén certificaat kost ongeveer € 315 en levert jaarlijks ongeveer 240 KWh aan stroom. Door de vergoeding die u hiervoor krijgt + de teruggave van energiebelasting (én BTW) op uw eigen verbruik heeft één certificaat in 2020 een opbrengst van ongeveer € 32,73.
  • De certificaten hebben een looptijd van 15 jaar. Rekening houdend met de subsidies (van het Zeeuws Klimaatfonds en de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen) en met de afschrijving zal het rendement 5,2 % of hoger zijn. (Berekening is door ‘Maak onze regio duurzamer’ op basis van de huidige cijfers).
  • Het aanbod van de Stichting Bomenbuurt Griffioen om op de eerste vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat te geven maakt het rendement op deze investering hoger. Afhankelijk van het aantal certificaten dat u koopt wordt het 6% – 7%.
  • Vrijwel heel Middelburg valt onder het netwerkgebied waarbinnen de certificaten geldig zijn. Bij verhuizing o.i.d. kunt u ze verkopen. Bij verhuizing binnen Middelburg kunt u ze wellicht zelf behouden.
  • Inschrijven kan via de website maakonzeregioduurzamer.nl. Op deze site vindt u ook verdere informatie. Bij voldoende inschrijvingen wordt een postcoderooscoöperatie opgericht (waarvan u dan lid bent) en wordt de aanleg van de zonnepanelen in gang gezet.
  • De zonnepanelen zijn verzekerd, onderhoud wordt verzorgd, stroom-opbrengst is gegarandeerd.
  • De PowerPointpresentatie van de informatieavond kunt u vinden op deze website en wordt u op verzoek toegestuurd.
  • ‘Maak onze regio duurzamer’ wil in november in Hof ’t Seijs nogmaals een informatieavond houden maar dan voor alle bewoners van de wijk Griffioen. Ook bewoners van de Bomenbuurt zijn daar weer welkom. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

  *voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

Een gratis zonnecertificaat voor bewoners Bomenbuurt!

Wie duurzame energie wil gebruiken en wil besparen op elektriciteits-kosten kan als huiseigenaar zonnepanelen op zijn dak laten leggen. Een investering die zich in een aantal jaren terugverdiend.
In het kader van de energietransitie biedt Woongoed in verschillende wijken van Middelburg haar huurders aan om tegen een kleine maandelijkse vergoeding zonnepanelen op hun dak aan te brengen. Door de kostenbesparing die de panelen opleveren is dit voor huurders financieel gunstig.
In ons overleg met Woongoed is gebleken dat Woongoed in onze Bomenbuurt (een Gemeentelijk Beschermd Monument) geen zonnepanelen op de daken zal aanbrengen.

Voor ons als bewoners van de Bomenbuurt doet zich nu wel een andere mogelijkheid voor: in het kader van de Postcoderoos-regeling participeren in de aanleg van zonnepanelen op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg.
Dit is voor deelnemers financieel aantrekkelijk omdat de aan te kopen certificaten in 8 jaar terugverdiend worden en daarna nog 7 jaar volledig opbrengst opleveren. Daarnaast kunnen wij op deze manier toch meewerken aan CO2 -besparing.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen staat vanuit haar doelstelling achter dit initiatief en wil daarom deelname aan dit project stimuleren door subsidie te geven.
Bewoners in de Bomenbuurt, die donateur zijn van onze stichting (voor € 5 per jaar bent of wordt u al donateur), ontvangen voor maximaal vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat. Eén certificaat kost ongeveer € 300. Wanneer u vier certificaten koopt (drie is het minimum), krijgt u € 300 terug en is één van deze certificaten dus gratis. Voor deze vier certificaten is de terugverdientijd daardoor maar 6 jaar i.p.v. 8 jaar en is het rendement dus 25% hoger.

Om dit alles verder uit te leggen houden wij op donderdag 10 oktober om 19.30 u een informatie-avond in Hof ’t Seijs.
Op deze avond zal voorlichting gegeven worden door dhr. Ad Phernambucq van het ‘Zeeuws Klimaatfonds’ (die de aanloopkosten van dit project subsidieert) en dhr. Adrie Neuféglise van ‘Maak onze regio duurzamer’ (die verantwoordelijk is voor dit project).

Naast bovengenoemd onderwerp zullen vanuit onze stichting kort nog enkele andere onderwerpen aan de orde komen (bijv. het verhuurbeleid van Woongoed t.a.v. de Bomenbuurt voor wat betreft de woningen en de huurprijs) en is er ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

Over twee weken ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze avond. Daar worden twee bijlagen van ‘Maak onze regio duurzamer aan toegevoegd waarin deze Postcoderoos-regeling en de te verwachten kosten en opbrengsten verder worden uitgelegd.

Gesprek met Woongoed (2)

In het vorige nummer van ‘Bomenburen’ (na te lezen op onze website) stond een verslag van ons gesprek met Woongoed over de huurprijs van onze woningen en over technische zaken rond de woningen. Op een paar andere onderwerpen zouden we nog terug komen.

In bovenstaand gesprek hebben we (weer) aangegeven dat er oudere buurtbewoners zijn die wel zouden willen verhuizen naar een kleinere woning maar merken dat zij dan een hogere huur moeten betalen. Onze vraag: is het niet mogelijk deze huurders een kleinere woning te geven voor de huurprijs die zij nu betalen? Er komt dan immers een grotere woning beschikbaar? Het blijkt dat Woongoed op dit moment geen beleid heeft om deze doorstroming vanuit grote eengezinswoningen te stimuleren. Dus het antwoord op onze vraag is voorlopig negatief.

Bij ons gesprek was ook Anneke de Vries van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM) aanwezig. Zij heeft regelmatig over diverse zaken een gesprek met Woongoed. Anneke gaf aan dat, wanneer het boven- staande voor meerdere huurders een probleem blijkt te zijn, de HVM hier in het gesprek met Woongoed een speerpunt van kan maken.

Tenslotte spraken we met Woongoed over het overnemen van spullen bij verhuizing. Door de HVM en Woongoed zijn inmiddels hierover al afspraken gemaakt en er is een lijst opgesteld waarop deze materialen (bijv. vloeren, gordijnrails) genoemd worden. Op de nieuwe website Homepage – Woongoed  is bij ‘De huur opzeggen’ dit alles te vinden. Woongoed zorgt ervoor dat, wanneer het mogelijk is, er contact tussen oude en nieuwe bewoners gelegd kan worden i.v.m. eventuele overname van inventaris.

Word lid van de Huurders Vereniging Middelburg (HVM)

In het bovenstaande stukje kwam een paar keer de HVM ter sprake. Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woon-omgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders (bijv. Woongoed) en gemeente geregeld. In dit overleg worden de belangen van Middelburgse huurders behartigd door de HVM. De HVM is daarbij een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

Leden van de HVM kunnen er advies vragen over allerlei zaken, zoals de huurprijs, de bijkomende kosten, klachten over het onderhoud, de rechten en plichten van huurders, enz. Ook wanneer iemand huurtoeslag wilt aanvragen en hier hulp bij nodig heeft, kan hij/zij bij de HVM terecht. En, zoals u hierboven ziet, de HVM ondersteunt ook bewonerscommissies zoals onze Stichting Bomenbuurt Griffioen.

Maar ….. wil de HVM deze taken kunnen blijven doen, dan moeten er wel inkomsten zijn. En de HVM moet wel kunnen aantonen dat zij inderdaad een groot aantal huurders vertegenwoordigt.
Daarom de oproep die wij van harte steunen: word lid van de HVM. Dat kost u niet meer dan één euro per maand.
Via de website www.hvm-middelburg.nl kunt u zich aanmelden. Een sterke HVM is voor ons allen van belang.

 

*  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

Waterwerken in de Bomenbuurt

Het schiet lekker op met de waterafvoerwerken in de Bomenbuurt. Goede weersomstandigheden en het grondwaterpeil is nog steeds laag na deze extreem droge zomer. Wat er zoal gedaan wordt kunt je hier nalezen    Bomenburen 2018-4 -juli