griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2018

Bomenburen beeldmerk

Een ‘Emmerkaart’

In september hebben al onze donateurs een boekje gekregen waarin o.a. een aantal stukjes staan over de ontstaansgeschiedenis van onze Bomenbuurt. Naar aanleiding daarvan liet een buurtbewoner ons een zgn. ‘Emmerkaart’ zien.
Voordat plastic vuilniszakken en afvalcontainers (zwart of groen) hun intree deden, hoorde bij ieder huis in Middelburg een metalen vuilnis-emmer die wekelijks geleegd werd. Bij elk nieuw huis kregen de eerste bewoners zo’n vuilnisemmer met een daarbij behorende instructiekaart. Onderstaande Emmerkaart is op 29 oktober 1949 (toen dit huis dus net gebouwd was) aan de eerste bewoners van Essenlaan 13 uitgereikt. Lees verder

Advertenties


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN SEPTEMBER 2018

Bomenburen beeldmerk

Overleg met Woongoed

Het bestuur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen is voor Woongoed de bewonerscommissie van de Bomenbuurt. (Ook andere wijken hebben een bewonerscommissie die als gesprekspartner de belangen van wijk en bewoners onder de aandacht van Woongoed brengt.)
Als ‘bewonerscommissie’ hadden wij een gesprek aangevraagd en dit heeft op 12 juli plaats gevonden.
Namens de Bomenbuurt waren Marien Boonman, Jos van Hees, Ella Lijnse en Piet de Rijke aanwezig.
Namens Woongoed waren dat: Richard Blom (
medewerker participatie en relatiebeheer), Michiel Geldof ( medewerker inspectie) en Machiel de Vries (medewerker contractmanagement).
De volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen: Lees verder


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN JULI 2018

Bomenburen beeldmerk

Een wadi in de Bomenbuurt

In Nederland komt steeds vaker hevige regenval voor. Dus ook voor de Bomenbuurt moet rekening gehouden worden met veel neerslag in korte tijd. Ons rioolwaterstelsel kan op dat moment zoveel water niet aan, met als gevolg dat straten blank komen te staan en het water onze huizen binnenkomt. Wat kan er gedaan worden? Lees verder