griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN NOVEMBER 2019

Bomenburen beeldmerk

De grond onder onze voeten

Wist u dat de grond onder onze huizen voor een (klein) deel uit de vest afkomstig is? Onlangs las ik een artikel in ‘De Wete’, tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren, waarin stond dat vóór de oorlog modder uit de vest gestort werd op het terrein waar ná de oorlog onze huizen op gebouwd zijn. Dit artikel over ‘De vest van Middelburg’ van de hand van L. Cornelissen (‘De Wete’, juli 2007) neem ik met toestemming van de redactie hieronder over:

Enige tijd geleden zag ik in de vest van Middelburg tussen de Seisbrug en de Griffioen een vlot met daarop een graafmachine waarmee bagger van de bodem werd opgegraven. Dat deed me denken aan dezelfde locatie in de jaren rond 1934 toen daar iets heel anders te zien was. Het waren jaren van crisis en armoede. Veel mannen waren werkloos. Ze moesten elke dag naar het arbeidsbureau voor een stempeltje en aan het eind van de week kregen ze dan een bedragje dat amper de helft was van het normale arbeidersweekloon. Op allerlei manieren deed de overheid pogingen om een aantal mannen aan het werk te krijgen. Men noemde deze projecten ‘Werkverschaffing’.

Een van die projecten werd het uitbaggeren van de Middelburgse vest. Een aantal werklozen zou daarmee een normaal weekloon kunnen verdienen. Hoewel ze beseften dat het zwaar en smerig werk zou zijn, boden zich veel vrijwilligers aan. Daaruit kon een keuze worden gemaakt. Alleen mannen die gewend waren aan zwaar lichamelijk werk werden ervoor uitgekozen.

Zwaar en smerig werk is dan nog zachtjes uitgedrukt. De vest werd aan twee kanten afgedamd. Het water werd er zoveel mogelijk uitgepompt en toen de bodem zichtbaar werd, bleek die te bestaan uit een decimeters dikke laag vieze stinkende modder. De werkmannen hadden lieslaarzen gekregen, geen overbodige luxe, want ze zakten tot knie-hoogte in de derrie. Met een bladschop moest de derrie worden opgeschept en in een kiepkarretje worden gedeponeerd. De kar stond op een rails en een volgeschepte kar werd met handkracht de helling opgeduwd, doorgereden en leeggestort op het terrein waarop na de oorlog de huizen van de Griffioen zijn gebouwd.

Ondanks dit ellendige werk werd er toch veel gelachen. De lege kiep-karren die terugkwamen moesten het talud weer af. Soms werd het gebrekkige remsysteem gesaboteerd zodat de kar met hoge snelheid ergens beneden diep in de modder terecht kwam. Een dankbare klus om die daar uit te wurmen!
Ook gebeurde het regelmatig dat iemand zo ver in de modder was gezakt dat hij er op eigen kracht niet uit kon komen en er twee mannen nodig waren om het slachtoffer uit de zuigende smurrie te trekken. Het waren simpele voorvalletjes maar de mannen wisten daar op hun eigen manier iets leuks van te maken. Dat was wel nodig bij deze toch enigszins mensonterende vorm van werkverschaffing.
Dat alles om toch even een normaal arbeidersweekloon te kunnen verdienen.

Snoeien op 11 december

Het is onze bedoeling op bovenstaande datum dichtgegroeide bosschages in onze Bomenbuurt uit te dunnen. Wij storten dan ons snoeiafval weer op de bekende plaatsen (begin Olmenlaan en in de Kornoeljelaan). Wanneer u wilt kunt u uw snoeiafval daarbij deponeren. Enkele dagen later wordt het door de gemeente opgehaald.

Nogmaals zonnecertificaten

In september ontving u een uitnodiging voor een informatievond over zonnepanelen. Mét daarbij het aanbod van de Stichting Bomenbuurt Griffioen om deelname aan dit project te subsidiëren. Inmiddels is op 10 oktober deze informatieavond geweest. Een samenvatting staat hieronder.

  • Zonnepanelen wekken duurzame groene energie op en besparen CO2.
  • In dit project worden de zonnepanelen gelegd op het dak van ‘Van Westen Bouwmaterialen’ in Ramsburg. U kunt aan dit project deel-nemen door certificaten (met gegarandeerde opbrengst) te kopen.
  • Eén certificaat kost ongeveer € 315 en levert jaarlijks ongeveer 240 KWh aan stroom. Door de vergoeding die u hiervoor krijgt + de teruggave van energiebelasting (én BTW) op uw eigen verbruik heeft één certificaat in 2020 een opbrengst van ongeveer € 32,73.
  • De certificaten hebben een looptijd van 15 jaar. Rekening houdend met de subsidies (van het Zeeuws Klimaatfonds en de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen) en met de afschrijving zal het rendement 5,2 % of hoger zijn. (Berekening is door ‘Maak onze regio duurzamer’ op basis van de huidige cijfers).
  • Het aanbod van de Stichting Bomenbuurt Griffioen om op de eerste vier certificaten een subsidie van € 75 per certificaat te geven maakt het rendement op deze investering hoger. Afhankelijk van het aantal certificaten dat u koopt wordt het 6% – 7%.
  • Vrijwel heel Middelburg valt onder het netwerkgebied waarbinnen de certificaten geldig zijn. Bij verhuizing o.i.d. kunt u ze verkopen. Bij verhuizing binnen Middelburg kunt u ze wellicht zelf behouden.
  • Inschrijven kan via de website maakonzeregioduurzamer.nl. Op deze site vindt u ook verdere informatie. Bij voldoende inschrijvingen wordt een postcoderooscoöperatie opgericht (waarvan u dan lid bent) en wordt de aanleg van de zonnepanelen in gang gezet.
  • De zonnepanelen zijn verzekerd, onderhoud wordt verzorgd, stroom-opbrengst is gegarandeerd.
  • De PowerPointpresentatie van de informatieavond kunt u vinden op deze website en wordt u op verzoek toegestuurd.
  • ‘Maak onze regio duurzamer’ wil in november in Hof ’t Seijs nogmaals een informatieavond houden maar dan voor alle bewoners van de wijk Griffioen. Ook bewoners van de Bomenbuurt zijn daar weer welkom. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

  *voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over


Een reactie plaatsen

Snoeidag 28 mei 2019

Heggen- en heestersnoei. Van negen tot half vijf is er stevig gewerkt door de groenvrijwilligers.
’s Morgens in de regen, een zonnetje in de middag.

De Bomenbuurt ligt er weer netjes bij.


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2019

Bomenburen beeldmerk

De Seismolen

Wanneer je in de Bomenbuurt vanuit een slaapkamerraam in de richting van de singel kijkt, zie je de wieken van de Seismolen. Wat opvalt is dat deze molen nu veel vaker draait dan enkele jaren geleden.
Laten we eens gaan kijken.

Wanneer we bij de molen komen, zien we boven de ingang het jaartal 1728 staan + het stadswapen van Middelburg + vier familiewapens. Dit blijken de wapens van de thesauriers van de stad te zijn, die verantwoordelijk waren voor de financiën en in 1728 de opdracht gaven om deze molen te bouwen.  [ lees verder onder de foto’s ]

De Seismolen is een ‘stellingmolen’, dat is een molen met een omloop of stelling vanaf waar de molenkap gedraaid kan worden en de zeilen op de wieken gedaan worden. Zo’n molen is meestal hoog omdat bebouwing of bomen in de buurt vrije windvang belemmeren.
De stenen Seismolen is in 1728 gebouwd maar daarvoor stond er vanaf 1617 op die plaats ook al een molen. Dat was een houten molen en is op oude plattegronden nog te zien. Bij de laatste restauratie zijn stukken van de fundamenten van deze vorige molen gevonden. Samen met delen van oude wieken zijn ze verwerkt tot een zitbank op het pleintje voor de molen. Daarnaast is nog een groot blok steen opgesteld dat ook bij deze fundering hoorde.

Van de vier molens die in Middelburg nog overgebleven zijn, is de Seismolen de oudste. Het was oorspronkelijk een korenmolen waar eerst d.m.v. windkracht en later op de motor graan gemalen werd. Door oorlogsschade, stormschade en verwaarlozing was de molen in 1954 eigenlijk een ruïne. Toen kocht de gemeente Middelburg de molen en restaureerde het metselwerk, dus alleen de buitenkant. De molen werd vervolgens gebruikt als opslagplaats voor de gemeente. O.a. werden hier de katoenen brandweerslangen van de naastgelegen brandweerkazerne opgehangen. Deze moesten na gebruik steeds gedroogd worden om schimmelvorming te voorkomen en voor het drogen van deze lange slangen was de hoge molen zeer geschikt.

In 1974 werd de binnenkant van de molen in zoverre gerestaureerd dat de wieken weer konden draaien. Vanaf 2000 werd verder gewerkt aan het binnenwerk zodat de molen nu ook weer graan zou kunnen malen. Wel zorgden eerst de hoge bomen op het bolwerk voor flink wat wind-belemmering maar inmiddels is daar ook wat aan gedaan zodat de molen nu beter wind kan vangen.

De molen is ongeveer 23 m hoog, de omloop zit op een hoogte van ruim 8 m en de vier wieken zijn elk zo’n 13 m lang. Er zijn vijf molenaars, allen hobbyisten, die een opleiding gevolgd hebben voordat zij zich molenaar mogen noemen. Zij vinden het leuk om de molen zoveel mogelijk te laten draaien.

Wanneer we weggaan, zien we links van de molen nog een klein huisje staan. Dit is gebouwd in 1873 en werd vroeger als ontsmettingsruimte gebruikt. Textiel, kleding en (bedden)goed werden hier (bijv. na een besmettelijke ziekte) door middel van stoom ontsmet. Op dit moment maken de zeeverkenners van de scouting gebruik van het gebouwtje. Vandaar de boten die er liggen.

De Nationale Molendagen zijn dit jaar op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei. Ook de Seismolen is dan te bezoeken. U kunt dan de molen van onder tot boven bekijken en ook vanaf de omloop uw huis proberen te ontdekken.


Samen inzetten voor bijen, hommels en vlinders!

Steeds meer dringt het besef door dat bijen, hommels, enz. het moeilijk hebben en dat deze insecten onmisbaar zijn voor bijv. het bestuiven van bloemen en planten. Daarnaast zijn er ook steeds minder vlinders.
Wat kunnen we, ook in de Bomenbuurt, doen?
Een paar tips:

– Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in tuin of op verharding  (bijv. de stoep) omdat dit schadelijk kan zijn voor insecten. Tussen de verharding kunnen bijzondere zandbijen zitten (soms te zien aan kleine hoopjes zand) die met de bestrijdingsmiddelen geraakt worden.

– Zorg voor een gevarieerde en groene beplanting en zaai (wilde) bloemen.
Voor bijen, hommels en vlinders is een bloemrijke beplanting belangrijk. U kunt bijv. in de tuin een stukje met (wilde) bloemen inzaaien, die op verschillende momenten bloeien.
Op internet kunt u ook andere planten vinden die geschikt zijn voor bijv. bijen.

– Hang een bijen- en insectenhotel op waarin zij hun eitjes kwijt kunnen. Door deze op een zonnige plek in de tuin te plaatsen worden al verschillende soorten wilde bijen en hommels erg geholpen.

Wanneer ieder zo meehelpt, zouden al die stapjes bij elkaar de natuur in de Bomenbuurt een flinke duw in de goede richting geven.

Uw tuinafval kan rond 28 mei bij ons snoeiafval

Onze vrijwilligers snoeien 2x jaar een aantal hagen in de plantsoenen. Het snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Na 1 á 2 weken wordt dit afval (omdat het van openbaar groen afkomstig is) door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien, zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien.
Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

Onze eerste snoeidag zal zijn op dinsdag 28 mei. U ziet daarna de groenhopen wel liggen en kunt uw tuinafval erbij doen.

Dit jaar geen geveltuintjeswedstrijd

Het stukje grond voor het muurtje aan de voorkant hoort bij onze woningen en behoort door ons onderhouden te worden. Alle geveltuintjes bij elkaar kunnen een mooi visitekaartje van onze buurt zijn. Daarom hebben we nu 7 jaar achter elkaar een ‘geveltuintjeswedstrijd’ gehouden (met prijzen voor de mooiste tuintjes).
Dit jaar slaan we een keer over. Mogelijk volgend jaar weer.

In veel geveltuintjes staan rozen. Snoeit u die zo dat voorbijgangers er geen hinder van ondervinden?

**  voor eerdere uitgaven van deze nieuwsbrief  klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over