griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

Een jaar lang BOOM van de maand


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MEI 2023

Bomenburen beeldmerk

De komende verduurzaming van onze woningen

In oktober hebben wij (d.w.z. 74% van de bewoners van de Bomenbuurt) door middel van een vragenlijst van Woongoed aangegeven wat o.i. aan onze woningen verbeterd zou moeten worden. Eind februari heeft iedere bewoner een overzicht ontvangen van de gemiddelde scores bij deze enquête van en van de aandachtspunten voor de verschillende vertrekken van onze huizen en voor de huizen als geheel.

Inmiddels is er een vijfde overleg geweest van de klankbordgroep en Woongoed. Het is fijn dat de klankbordgroep nu uit 13 buurtbewoners bestaat. Woongoed bespreekt  met ons de resultaten van de externe onderzoeken en de bijbehorende aanbevelingen tot verbeteringen. Wij geven vanuit onze kennis van de huizen en vanuit onze ervaringen met eerdere renovaties daar aanvullende informatie bij. Ook kunnen wij onze vragen stellen en onze mening geven. Zo proberen we samen in een open en constructief overleg de komende renovatie zo goed mogelijk vorm te geven. En daarbij niet alleen te letten op de resultaten van de verduurzaming maar ook op de impact die de bijbehorende werkzaamheden  een tijdlang op onze woonbeleving zullen hebben.

Uiteindelijk zullen al deze voorbereidingen leiden tot een plan van aanpak. Daarin staat dan wat aan de huizen zou moeten gebeuren om tot het energielabel A te komen, welke keuzes gemaakt kunnen worden en wat de kosten daarvan zijn. Dit rapport wordt aan de directie van Woongoed voorgelegd. Zij maken de keuzes en nemen beslissingen.

Bij dit proces stelt Woongoed prijs op het meedenken van onze klankbordgroep. Wanneer u niet in deze groep zit en toch op iets wilt wijzen, kunt u dat via een van ons doen. 

Annemie de Smet, Kornoeljelaan 5                 Wil van der Land, Lijsterbeslaan 23
Carla Overgaag, Lijsterbeslaan 9                     Pascale Kopmels, Lijsterbeslaan 1
Ineke Willeboordse, Tamariskenlaan 1           Tineke van Iwaarden, Doornlaan 7
Piet de Rijke, Essenlaan 9                                 Nelleke Eefting, Essenlaan 23
Barend de Jonge, Kornoeljelaan 1                   Marien Boonman, Eikenlaan 17

 

Zoals u weet is in de nacht van 10 december 2022 brand gesticht in het paviljoen van Speelhof Hoogerzael. Snel daarna is begonnen met de schoonmaak en met de sloop van door de brand aangetaste delen. Daarna kon de wederopbouw beginnen. Die is nu bijna afgerond. Op 3 juni zal het paviljoen feestelijk heropend worden. Van de organisatie kregen we onderstaande uitnodiging die we graag doorgeven.

Feest in de Griffioen op 3 juni

Een parel in onze groene buurt is natuurspeelterrein Speelhof Hoogerzael. Dit is zo’n 15 jaar geleden opgezet als buurtinitiatief om kinderen meer te laten bewegen, te leren hoe groenten en fruit groeien en al spelend in aanraking te komen met de natuur. Het idee kwam van buurtbewoners Marien Boonman en Jos van Hees. Zo ook van het Beweegpad door de wijk.

Het resultaat van beide initiatieven komt nu samen in een bruisend Buurt- en Beweegfeest op zaterdag 3 juni op Speelhof Hoogerzael. Het na de brand weer opknapte paviljoen wordt dan feestelijk heropend, er zijn o.a. kraampjes van buurtorganisaties en een kinderspelcircuit. Ook zijn er wandelingen door de buurt, o.a. met uitleg over het weelderige groen en de bijzondere architectuur.

Zie www.speelhofhoogerzael.nl voor het hele dagprogramma.

Om de feestelijkheden goed te laten verlopen zijn er die dag heel wat vrijwilligers nodig. B.v. in de horeca en bij de activiteiten. Dus buurtbewoners, welkom om een handje toe te steken! Of om taarten te bakken / hapjes te maken… Graag rond 1 mei aangeven als je zou willen helpen, via elsvdk@online.nl
We zien uit naar een gezellige dag, om elkaar te ontmoeten…. in beweging!

Els v.d. Kerkhof (bestuurslid Speelhof Hoogerzael)

Zieke heggen en onze eerste snoeidag

Zoals u kunt zien zijn op meerdere plaatsen in onze wijk de ligusterheggen aangetast door een ziekte. De blaadjes verschrompelen en vallen af waardoor de kale takken overblijven. Soms gaat het om een enkel stuk van een heg, soms is een hele heg aangetast. Alleen ligusterheggen hebben deze kale plekken gekregen. Beukenheggen en heggen van Spaanse aak niet.

Wij weten niet om welke ziekte het gaat. Is het een schimmelziekte die vanuit de grond de sapstroom in het wortelstelsel van de haag verstoort? Het heeft de laatste maanden veel geregend. De grond is heel nat en in natte grond komen vaak schimmels voor. Het zou dus een schimmelziekte kunnen zijn. Daar is dan weinig tegen te doen.

Herstelt het zich na verloop van tijd vanzelf of zullen (gedeelten van) heggen afsterven? Het antwoord weten we niet. We kunnen niet anders dan afwachten hoe zich dit ontwikkelt. Jammer dat onze Bomenbuurt er nu minder mooi uitziet.

Ondertussen moeten de niet aangetaste heggen wel gesnoeid worden.
Onze eerste snoeidag zal zijn op dinsdag 16 mei.
Het snoeiafval wordt aan het begin van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan verzameld. Dit afval wordt, omdat het van openbaar groen afkomstig is, kort na 16 mei door de gemeente opgehaald. Wanneer u rond de dagen dat wij snoeien zelf ook snoeit, kunt u uw groenafval  bij onze afvalhoop gooien. Tussendoor mag op deze plaatsen geen groenafval gestort worden. 

Wijkschouw met de gemeente en Woongoed

Wij onderhouden het groen in de wijk op grond van een overeenkomst met de gemeente Middelburg. De gemeente komt af en toe kijken hoe wij het doen en geeft adviezen. Zo hadden wij op 30 maart een zogenaamde ‘wijkschouw’ met vertegenwoordigers van de gemeente en van Woongoed. Over het algemeen waren zij heel tevreden. Wel werden opmerkingen gemaakt over rozen en struiken in voortuintjes die ver over de stoep hangen (verantwoordelijkheid van de bewoners!) en over sommige bomen die zwaar onder de klimop zitten, wat gevaar voor afbrekende takken geeft. Wij hebben van onze kant aandacht gevraagd voor de hoge stand van het grondwater waardoor sommige grasvelden lang onder water staan.

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/


Een reactie plaatsen

Nu te zien

Voorjaarsbloemen in de Bomenbuurt