griffioengroen

Stichting Bomenbuurt Griffioen, Middelburg


Een reactie plaatsen

NIEUWSBRIEF BOMENBUREN MAART 2023

Bomenburen beeldmerk

Interview met Jos van Hees

Jos van Hees: zeer betrokken Bomenbuurt-bewoner, (mede)initiatiefnemer van tal van activiteiten en verschillende stichtingen in de Griffioen,  waaronder onze Stichting Bomenbuurt Griffioen. Tijd om hem eens wat meer hierover te vragen.

Jos, eerst even deze vraag: na je pensionering heb jij je vol ingezet voor tal van besturen en commissies. Wat deed jij vóór je pensionering en hoe ben je in de Bomenbuurt gekomen?
Van huis uit ben ik planoloog en werkte ik bij de Provinciale Planologische Dienst. Eerst woonden we in Vlissingen maar dat huis was niet zo geschikt voor kinderen. Omdat mijn werk in Middelburg was, wilden we daar wonen en er kwam een huis in de Kastanjelaan beschikbaar. In een aantrekkelijke wijk voor ons. Sinds 1971 woon ik dus in de Bomenbuurt.

Wat vind jij het bijzondere van de Bomenbuurt?
Als planoloog vond en vind ik dit een heel bijzondere buurt: het stratenplan waarbij de straten wat geknikt zijn, het groenplan met grote, open grasvelden en inheemse bomen en niet in het minst de ruime, door architect Rothuizen ontworpen huizen die allemaal op het zuiden gericht zijn. Er zijn in Nederland maar weinig van zulke mooie parkachtige wijken.

Je hebt je sterk gemaakt om het unieke karakter van de Bomenbuurt te bewaren. Wat was de aanleiding om de Stichting Bomenbuurt op te richten?
Rond 2003 had de gemeente Middelburg het plan opgevat om alle bosschages in de Bomenbuurt te kappen en te vervangen door gras. Dat was gemakkelijker in het onderhoud en dus goedkoper. Er zou nog wel een informatieavond voor de bewoners komen. Samen met anderen heb ik toen de plannen van de gemeente door middel van een brief in en rond de buurt bekend gemaakt en opgeroepen naar deze bijeenkomst te komen. Met als gevolg dat er een paar honderd buurtbewoners waren die protesteerden tegen deze kaalslag. De gemeente kon niet om dit aantal heen.
Gezamenlijk zijn daarna verschillende alternatieven bekeken. Uiteindelijk is er voor gekozen dat wij als buurtbewoners zelf de perken en bosschages zouden onderhouden en van de gemeente daarvoor jaarlijks een beheervergoeding zou ontvangen. Maar om dit geld te kunnen ontvangen moest er wel een formele basis zijn. Daarom is in juni 2005 de Stichting Bomenbuurt Griffioen opgericht.

Wat zagen jullie als doel van de stichting?
In de akte van oprichting staat het zo: De stichting heeft ten doel (a) het herstellen, verbeteren en duurzaam behouden van de unieke beeld- en woonkwaliteit van de Bomenbuurt Griffioen en (b) te komen tot het aanwijzen van de Bomenbuurt tot jong monument en tot het veiligstellen van de kwaliteit van de Bomenbuurt in het bestemmingsplan.

Het veiligstellen van de kwaliteit van de Bomenbuurt – wat bedoel je daarmee?
Stel je eens voor dat iemand op de gedachte zou komen: sloop de huizen en samen met de grasvelden heb je een grote oppervlakte bouwgrond dichtbij de binnenstad. Dan zou deze unieke wijk verdwijnen. Daarom hebben wij de architectonische waarde van onze huizen vastgesteld, een buurtfilm laten maken en o.a. Heemschut (die zich inzet voor het beschermen van cultureel erfgoed) erbij betrokken. Uiteindelijk heeft dat alles ertoe geleid dat de Bomenbuurt de status ‘Gemeentelijk Beschermd Monument’ kreeg. Vervolgens heeft architect Johan de Koning een beeldkwaliteitsplan geschreven dat Woongoed en de gemeente Middelburg ondertekend hebben. De gemeente én Woongoed én de bewoners van de Bomenbuurt moeten zich dus houden aan wat daarin staat. Zo hopen we door deze beschermde status het unieke karakter van de Bomenbuurt veilig te stellen.

Wat hebben je als stichting nog meer bereikt (en mogelijk niet bereikt)?
Toen de Mavoschool in de Olmenlaan afgebroken werd en de Olmenhof gebouwd werd, hebben wij ons ervoor ingezet dat er in de Olmenlaan een parkje met bankjes zou komen. Voor dit plan zijn verschillende subsidies aangevraagd en ontvangen o.a. van Woongoed en van het Oranjefonds. In 2007 kon het ‘Olmenpleintje’ met de vleugelnootboom officieel geopend worden.
Maar wat we niet bereikt hebben: we hebben geprobeerd ergens in de wijk een speelplek en ravotbos voor de kinderen te realiseren maar niemand wilde zo’n plek in zijn achtertuin.
We zijn toen verder gaan kijken en zagen een parkeerterrein tussen de Seisweg en de Sandberglaan. Dat bood misschien mogelijkheden. Het was een lange weg maar uiteindelijk is het daar gekomen. En zie nu Speelhof Hoogerzael eens! Speelplek en ravotbos zijn dus op een andere manier toch bereikt.

Jos, er zou nog veel meer besproken kunnen worden maar de ruimte is beperkt. Hartelijk dank voor je langdurige inzet en ook voor dit interview.

Belangrijk bericht voor alle bewoners!  

Zoals u weet wil Woongoed binnen afzienbare tijd onze huizen verduurzamen. In oktober gaf zij ons d.m.v. een vragenlijst de gelegenheid de woonbeleving en verbeteringen voor de huizen te benoemen. Daar is op grote schaal gehoor aan gegeven. Tegelijk liepen er verschillende bouwkundige onderzoeken zoals onderzoeken naar de constructie en naar warmtelekken. Inmiddels zijn deze rapporten bijna allemaal binnen. Daarna zal Woongoed de uitkomsten met ons delen. Duidelijk is wel dat de opmerkingen van de bewoners over de staat van de huizen in grote mate overeenkomen met de bevindingen van de bouwkundigen.

Woningcorporaties zoals Woongoed hebben van de overheid de opdracht gekregen hun woningen te verduurzamen om zo tot een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik te komen. Het doel van Woongoed is daarom het energielabel van al onze huizen (geen huis uitgezonderd!) van energielabel C of B naar label A te brengen.
Misschien zijn er daarvoor grotere maatregelen nodig dan u op dit moment denkt.
Wat gaan de verbouwingen voor ons als bewoners betekenen?

Graag wil Woongoed bewoners betrekken bij het nadenken over deze renovatie. Zodat er niet alleen bouwkundig naar de werkzaamheden gekeken wordt maar ook naar de impact die dit op de bewoners zal hebben.
Wij zullen voor langere tijd met een totaal andere woonsituatie te maken krijgen. Hoe kan de pijn daarvan zo dragelijk mogelijk gemaakt worden?

Op de laatste vergadering met Woongoed waren vier (!) bewoners aanwezig. Nodig is dat er veel meer van u naar deze vergaderingen komen om mee te praten en mee te denken.
Het gaat om ons eigen belang! Want wij allen zullen binnen afzienbare tijd met de uitvoering van werkzaamheden te maken krijgen.
De volgende bijeenkomst is op 30 maart om 19.00 u in het kantoor van Woongoed. Wanneer u van plan bent te komen, stuur dan even een mailtje aan Sonja Krant via participatie@woongoed.nl

Ineke Willeboordse, Tamariskenlaan 1
Piet de Rijke, Essenlaan 9

 

*Deze nieuwsbrief Bomenburen verschijnt 6 X per jaar.
  Voor het archief klikt u op  https://griffioengroen.com/voor-bewoners/over/